Flytende motemesse

Til høsten blir Hurtigruten fylt med beslutningstakere og kunder under den flytende moteuka på Hurtigruten.

Industriens Motemesse arrangeres om bord på Hurtigruten M/S Trollfjord fra 17. til 25. oktober. Arrangør er det drammensbaserte firmaet TESS. TESS består av 76 egeneide salgssteder i Norge og er en ledende leverandør av produkter og tjenester til drift og vedlikehold. Kundene er profesjonelle brukere innen industri, offshore, havbruk, landbruk og entreprenørvirksomhet. For å bringe leverandører og sluttbrukere sammen, arrangerer TESS hvert år forumet Industriens Motemesse. - Det spesielle ved årets arrangement er arenaen omgivelsene om bord på en båt skaper. Her vil utstillere, kunder og forbindelser være sammen nærmest 24 timer i døgnet i over en uke. Arrangementet blir en studie i relasjonsbygging, sier Bjørn Helge Sørensen, direktør for forretningsutvikling i TESS. Program IT-guru og profesjonell foredragsholder Terry Broock fra USA åpner konferansedelen av messen. Helse, miljø og sikkerhet blir sentralt tema for flere foredrag. Laila Sande, HMS-leder ved TESS, fokuserer på ulike aspekter innen dette feltet. For leverandører til TESS er dette en uhyre viktig del av produktene. TESS-konseptet Partnershop blir seminartema. Logstikk og lagerhold er en av TESS største suksesser, bedriften er alene om å tilby denne typen integrert forsyning i Norge. Strategiske nettverk Industriens Motemesse er en lukket fagmesse, men involverer mange av de meste sentrale industrivirksomhetene på Østlandet. Det vil derfor merkes når Hurtigruten kommer til havner den normalt ikke anløper. For deltakerne representerer årets messe en unik arena for relasjonsbygging og kompetanseheving.