Flyplassjobber til Aurstad og YIT

De to siste store anbudene i forbindelse med rullebaneforlengelsen på Kristiansund lufthavn Kvernberget er nå fordelt, melder Tidens Krav.

K.A.Aurstad fra Ørsta skal utvide sikkerhetssonen i vest hvor det både skal sprenges , planeres, tilsåes og asfalteres innenfor et anbud på 60 millioner kroner. Kontrakten til YIT er på 10 millioner kroner og gjelder elektriske installasjoner, instrumentering m v.

Det arbeidet man nå skal gjøre vil binde sammen det gamle arealet til flyplassen med det nye som Hæhre har bygget. Totalt har Hæhre sprengt ut og planert 2,3 millioner kubikkmeter fjell. Hele Omsadalen er fylt opp.

Den nye rullebanen skal tas i bruk i februar 2013. Det er Avinor som er byggherre for prosjektet.