Fløyveien 14

DCIM\100MEDIA\DJI_0468.JPG

Med det som må være Arendals beste utsikt, er det kommunale selskapet Fløybyen AS i ferd med å bygge opp det som skal bli en ny bydel i sørlandsbyen. Først ut er kontorbygget Fløyveien 14.

Fakta

Sted: Arendal

Prosjekttype: Kontorbygg

Areal: 6.100 kvadratmeter

Byggherre: Fløyveien 14 AS (Arendal Eiendom KF)

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt og ansvarlig søker: NSW Arkitektur

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Interiørarkitekt: Cadi

RIB, RIBr, RIByFy, RIAku, RIEn og BREEAM AP: Rambøll l RIV: Siv. Ing. Øivind B. Berntsen l RIE: Avitell l RIVA: Aprova

Underentreprenører og leverandører: Fast innredning: Henriksen Snekkeri l Blikkenslager: Agder Blikk og fasade l Ventilasjon: Agder Ventilasjon l Elektro: Avitell l Rørlegger: Egeland l Maler: Br. Jakobsen l Prefab: Contiga l Grunnarbeider: E. Gauslå og sønner l Utomhusarbeider: Landskapsentreprenørene l System- og glassvegger, himlinger, solskjerming: GHV l Rekkverk: Midthaug l Taktekking: IcopalTak l Landmåling: Landmåler Sør l Sparkling: Mestermal l Murarbeider: Murmester Sørensen l Vinduer: Nordan l Lås og beslag: Norlock l Storkjøkken: Norrøna l Glass-/aluminiumsarbeider: Rubicon l Garderober: Senab Eikeland l Brannsikring: Thermax l Heis: TKS Heis l Parkett: Bo Andrén l Stillas: StS Fagstillas

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det påkostede kontorbygget er nå fullført, og 4.500 kvadratmeter av de totalt 6.100 kvadratmeterne er allerede overtatt av Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i Agder. Det er fortsatt noen ledige arealer i deler av bygget, som man etter hvert skal få inn en eller to leietakere i. Det nye bygget består av to deler med henholdsvis fire og åtte etasjer, inkludert en underetasje med parkeringskjeller, bundet sammen med et mellombygg som vil fungere som en bro. Bygget er tegnet av NSW Arkitektur og satt opp i en totalentreprise av Veidekke Entreprenør. Byggherren er Fløyveien 14 AS, som er et foretak eid av Arendal Eiendom KF. Bygget ble nylig solgt til eiendomsinvestoren Torstein Tvenge.

Spesiell tomt

Fløyveien 14 er reist på høydedraget Fløyheia med flott utsikt over sørlandsbyen. På tomten lå den tidligere Sjømannsskolen. Denne skolen ble fraflyttet for noen år siden, og tomt og bygningsmasse tilfalt da kommunen. Gjennom flere år arbeidet kommunen med å regulere området og i september 2018 ble områdeplanen vedtatt i bystyret. Planen legger til rette for en ny bydel i Arendal med direkte tilknytning til sentrum via ny heisforbindelse, som nå er under bygging og etter planen skal stå ferdig til sommeren.

Totalt er det lagt til rette for en utbygging av 17.000 kvadratmeter bygningsmasse i området. De første 6.100 kvadratmeterne omfatter altså kontorbygget Fløyveien 14, mens for de resterende områdene er det ikke bestemt hvilke prosjekter som skal bygges. Det kan bli både nærings- og leilighetsbygg.

Godt fornøyd

Det nye kontorbygget sto ferdig i mars, og kun noen mindre utomhusarbeider gjenstår. Arbeidet med prosjektet startet med å rive eksiterende bygningsmasse, og dette arbeidet ble utført av Øst-Riv.

– Rivearbeidet startet våren 2019 og gikk som planlagt. All bygningsmasse ble revet, foruten deler av skolen som er vernet og står igjen. Dette bygget skal rustes opp og tas i bruk, men vi har foreløpig ikke bestemt hva dette bygget skal inneholde, sier prosjektleder Christian Lien i Fløyveien 14 AS til Byggeindustrien. Denne bygningen er nærmeste nabo til det ferdigstilte kontorbygget.

Kontrakten med Veidekke ble inngått i juli 2019, og var på 158 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med flere andre aktører. NSW Arkitektur vant konkurransen om utvikling av bydelen Fløybyen og ble også med Veidekke videre i prosessen.

Byggearbeidene på den ferdigplanerte tomten startet på slutten av september 2019.

– Rivningen av bygningsmassen var gjennomført i en egen entreprise, og vi kom til en ren tomt. Grunnforholdene var greie, med faste masser med stein og fjell, sier prosjektleder Vidar Haugen i Veidekke Entreprenør. Har er godt fornøyd med gjennomføringen av utbyggingen, og mener kommunen har fått et flott bygg, med mange gode kvaliteter.

– Det er lagt relativt store ressurser i selve bygget og i innredningsarbeidet. Leietakerne har også valgt å legge noen ekstra kvaliteter i innredningen, og bygget står godt til tomten. Mange i Arendal er nok glade for at man valgte å bygge et såpass påkostet og flott bygg i dette området, sier Haugen. Bygget er forblendet med tegl fra Randers i lyse nyanser. Fasaden består for øvrig av glassflater. Taket har fått påmontert solcellepaneler, mens en av de to takflatene på de nedre delene av bygningskroppen har sedumtak, kombinert med takterrasser.

– På sedumtaket har vi også etablert flere humlekasser, påpeker anleggsleder Ingeborg Holte i Veidekke Entreprenør.

Bygget er klassifisert som Breeam Good, og holder passivhusstandard. Oppvarming skjer via fjernvarme.

Hektisk byggefase

Både Haugen og Holte påpeker at den korte byggetiden har vært prosjektets største utfordring. Byggearbeidene startet i september 2019 og prosjektets hoveddel var ferdig 1. desember 2020, og andre del, som omfatter den mindre arealene som ikke er utleid, sto ferdig 1. mars i år.

– Det innebærer en veldig kort byggetid. Det har dermed vært en hektisk fremdriftsplan, og det er jobbet gjennom alle ferier. Likevel har det vært en veldig god stemning på prosjektet, og det er gjort en veldig god jobb av alle involverte, sier Holte.

Haugen sier at anleggsleder Gitte Groos og etter hvert Ingeborg Holte har gjort en god jobb med å sy sammen en solid fremdriftsplan og for å holde tempoet på et høyt nivå, ikke minst frem til man fikk et lukket bygg.

De klarte å fullføre prosjektet til avtalt tid.

– Vi fikk noen koronautfordringer i perioder, med noen leveranser. Men vi har ikke hatt smitte på byggeplassen, påpeker Haugen. Han sier de heller ikke har hatt fraværsskader.

Stor bruk av betongelementer

Bygget er i hovedsak reist med betongelementer, levert av Contiga.

– Underetasjen er delvis plasstøpt, og delvis bygget med betongelementer. Resten av råbygget er reist med betongelementer, og det er også benyttet fasaselemeter i prosjektet. Dette er vegger vi i Veidekke selv har bygget på stedet, sier Haugen.

For å klare å holde et høyt tempo gjennom hele perioden har Contiga montert betongelementer i ukene, mens Veidekke har montert veggelementene gjennom helgene.

- Dermed har vi klart å holde et meget raskt tempo, legger Holte til. Teglfasaden er montert av Murmester Sørensen, og teglen dekker hele 2.750 kvadratmeter av bygget. Veidekke har selv stått for mesteparten av tømrerarbeidene og betongarbeidene i underetasjen.

- For øvrig har vi hatt med oss mange dyktige underentreprenører og leverandører, sier Haugen. Henriksen Snekkeri er en underleverandør til Veidekke, som har levert innredningsarbeider og plassbygde møbler etter bestilling fra leietaker.

Både Haugen og Holte skryter også av samarbeidet både med byggherren og arkitekt.

– Uten dette tette samarbeidet hadde vi nok ikke kommet i mål på en så god måte, sier Haugen.

Christian Lien i Fløybyen AS er også godt fornøyd med både prosessen og det ferdige produktet.

– Vi er veldig godt fornøyde med resultatet, sier Lien.