Flomvarsel i vest og nord

NVE varsler flom flere steder på Vestlandet onsdag og i Nordland og Nord-Trøndelag torsdag.

Onsdagens flomvarsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjelder flere elver i Hordaland og Sogn og Fjordane. Samtidig varsles det at vannstanden er minkende over det meste av Sør-Norge.

Lenger nord er det derimot varslet stigende vannføring onsdag, og torsdag er det varslet flom i flere elver i Nord-Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet.

Samtidig viser prognosene fram til fredag at det vil være høyere vannføring enn normalt i et større område midt i Sør-Norge og også så langt nord som i Troms og Finnmark.