Fløibanen

Doppelmayr

Doppelmayr

SmidtToreJohan

SmidtToreJohan

Mlogo

Mlogo

BergenMek

BergenMek

Bjotveit

Bjotveit

Moelvenlogo

Moelvenlogo

Protanlogo

Protanlogo

KnutKnutsen

KnutKnutsen

SkåtunVVS

SkåtunVVS

Fløibanen AS har hatt et sterkt behov for å øke kapasiteten på banen, og derfor har det vært nødvendig med både nye vogner og å bygge om alle stasjonene. Nå er dette på plass, og brukerne kan få en helt ny opplevelse av turen med den kjente attraksjonen.

Fakta

Sted: Bergen sentrum

Prosjekttype: Kabelbane med stasjoner

Byggherre: Fløibanen

Prosjekt- og prosjekteringsleder: Sivilingeniør Tore Johan Smidt AS

Hovedentreprenør: Stoltz Entreprenør

Arkitekt: Paal Kahrs Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIV, RIE: Multiconsult l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Riving, betongsaging, kjerneboring: Stoltz Riving & Miljøsanering l Mur, puss, skiferarbeider og taktil merking: Stoltz Rehab l Grunnarbeider: Bjortveit Maskin og Transport l Taktekking: Protan Entreprenør l Alu/glass fasade: Fasader og Glass l Blikkenslager: Ove Øen Blikkenslager & Taktekker l Tømrer: TMJ Bygg l Innredninger: Moelven Modus l Maler: Malermester Christensen & Heimdal l Elektroinstallasjoner: Knut Knutsen l Rørlegger: Skåtun VVS l Ventilasjon: Horvei l Informasjonsskjermer: Atea l Vogner: Garaventa

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

I arbeidet med oppgraderingen av banen har man arbeidet med flere ulike elementer, som effektivisering av logistikken med en vesentlig forbedring av publikumsflyten, alle stasjoner er gjort universelt tilgjengelige, sikkerheten for publikum er bedret, det er installert glassvegger og automatiske skyvedører på perrongkantene på alle stasjonene og det er gjennomført en generell oppdragering og modernisering av anlegget.

Byggherre er Fløibanen AS. Prosjekt- og prosjekteringsledelsen av det samlede anlegget, inklusive det banetekniske, har vært utført av sivilingeniør Tore Johan Smidt (eget firma). Paal J Kahrs Arkitekter har hatt arkitektoppdraget og teknisk prosjektering har vært utført av Multiconsult.

Det er firmaet Doppelmayr Garaventa AG som har levert nye Fløibanevogner som både er større og raskere enn dagens vogner. Dette har medført nytt maskineri, forlengelse av skinnegangen i begge ender samt en rekke tekniske forbedringer. Stoltz Entreprenør har gjennomført prosjektet i en hovedentreprise for de bygningsmessige arbeidene. Elektroarbeidene har vært utført av Knut Knutsen AS.

Krevende logistikk

Arbeidene startet i juli i 2021 og banen ble stengt fra september. 1. april i år åpnet banen igjen.

Prosjektansvarlig Jan Lilleskare i Stoltz Entreprenør forteller at logistikken var krevende i prosjektet.

– Dette er et rehabiliteringsprosjekt som har bydd på mange utfordringer, spesielt vareleveranser og massetransport til og fra alle stasjoner, sier Lilleskare.

– På nedre stasjon har vi fjernet gamle betongkonstruksjoner og perronger. Vi har bygget nye perronger i betong tilpasset de nye vognene. Det er etablert to nye heiser med tilkomst via en ny messaninetasje for å sikre krav til universell utforming. Alle gulvene på stasjonen har fått fliser av Altaskifer. I fjellhallen er det etablert ny vannsikringsduk og på undersiden er det mineralullhimling og flåter med belysning. Nye glassrekkverk og håndløpere er utført med produkter fra Q-Railing, sier Lilleskare.

På Promsgate stasjon er perrongene tilpasset de nye vognene og gitt dekke av skifer. Teknisk rom er båndtekket, og ny skyvedør er montert.

Fjellveien og Skansemyren

På Fjellveien stasjon har Stoltz Entreprenør fjernet gamle betongkonstruksjoner og perronger/rappoer og bygget nye perronger i betong tilpasset de nye vognene. En sjakt til løfteplattform er montert og glasset. De utvendige trappene og perronger har fått varmekabler, rekkverk og ny skifer.

På Skansemyren stasjon, som er den øverste av de tre mellomstasjonene, er stasjonsbygget hevet 30 centimeter. Det er bygget nye perronger og en rampe for barnevogner og rullestoler, nye rekkverk og håndløpere, et nytt bygg av betong rett ovenfor stasjonsbygget og flere nye natursteinsmurer.

Øvre stasjon

På øvre stasjon er gamle betongkonstruksjoner og perronger fjernet og nye er bygget. Vognhuset har fått nytt glasstak med ny bæring av stål. Sone for ankomst og avgang er nå adskilt, hvor avgangssonen er nyetablert med blant annet lager og bøttekott. Innvendige veggoverflater er i naturstein, eikespiler og malt betong. Mot Bergen er det store glassfasader. Gulvet er kledd med fliser av Altaskifer. Området utenfor bygget er reasfaltert.

På flere av stasjonene er veggene i sporet utvidet for å tilpasses de nye vognene. Sporet har fått ny og bedre løsning for håndtering av overvann.

Kontinuerlig drift

Fløibanen er en skinnegående kabelbane som går mellom Vetrlidsalmenningen i Bergen sentrum (150 meter fra både Fisketorget og Bryggen) og byfjellet Fløyen med storslagen utsikt over Bergen sentrum, Byfjorden, Laksevåg, Askøy og Sotra. Banen har årlig drøyt to millioner passasjerer, både turister og fastboende, og er dermed en av landets best besøkte attraksjoner.

Fløibanen ble åpnet 15. januar 1918, og har siden vært i kontinuerlig drift. I 1954 ble nytt vognsett tatt i bruk. De var røde og blå og fikk navnene Rødhette og Blåmann, farger og navn som også er brukt på senere vogner. Vognene som nå er tatt i bruk tar 120 passasjerer, 20 mer enn de forrige.

I 1974 og i 2002 ble nye vogner igjen tatt i bruk. På slutten av 90-tallet ble øvre og nedre stasjon utvidet og i 2002 ble mellomstasjonene bygget om.

Øvre stasjon ligger 320 meter over havet og 302 meter høyere enn nedre stasjon. Traseen er 848 meter lang og har en stigning som varierer fra 15 til 26 grader. Turen tar mellom fem og åtte minutter. Banen drives elektrisk. Vognene henger i hver sin ende av samme kabel. Kabelen er 40 millimeter tykk og har en bruddlast på 66,5 tonn. Fullastet vogn har en vekt på 21,5 tonn. På drøyt 100 års drift har Fløibanen aldri hatt et alvorlig uhell.