Flere vil prioritere pensjon enn lønn

For første gang sier nå flere at de heller ville valgt høyere pensjon enn økt lønn dersom de fikk velge.

Endringen kommer fram i årets utgave av DNBs pensjonsundersøkelse utført av Respons, skriver Dagens Næringsliv. I fjor ville 46 prosent prioritert økt lønn, mens 33 prosent satte pensjon først. Nå er tallene henholdsvis 33 og 36 prosent. Det tredje alternativet – lengre ferie – er blitt noe mer populært det siste året. 23 prosent hadde dette som førstevalg, mot 19 prosent i fjor. 8 prosent svarte «vet ikke».

– Det er første gang jeg har sett, og det tyder på at bevisstheten rundt egen pensjon er økende, sier DNBs pensjonsekspert Bengt Olav Lund.

– Årsaken er nok at de aller fleste har en forventning om at de vil få mindre fra folketrygden når de blir pensjonister enn det dagens pensjonister får, tror Lund.

Bevisstheten om egen pensjon er også betydelig høyere i årets undersøkelse enn i fjor, men fortsatt svarer én av fire at de ikke vet hva slags pensjonsordning de har hos arbeidsgiver, altså om den er innskudds- eller ytelsesbasert.