Flere utlendinger får dagpenger

Finanskrisen fører til at 870 polakker, litauere og andre østeuropeere med EU-pass nå går på arbeidsledighetstrygd fra Nav.

Finanskrisen og dårlige tider i byggebransjen fører nå til en kraftig økning i antall østeuropeere som lever på dagpenger fra den norske stat. Dagpenger i Norge gir langt mer enn full lønn i hjemlandet, skriver Aftenposten.

Ifølge EØS-reglene har polakkene, litauerne, esterne og andre østeuropeere med EU-pass krav på trygd i Norge dersom de har vært i full, sammenhengende jobb i ett år her i landet.

I desember mottok 870 polakker, litauere andre østeuropeere med EU-pass dagpenger fra Nav. Dette er en tredobling siden i september i 2008, før finanskrisen for alvor rammet bygg- og anleggsbransjen. Da var det bare 300 polakker som mottok arbeidsledighetstrygd i Norge. I september 2007 var tallet 100.

Totalt 1.400 polakker har registrert seg som arbeidsledige hos Nav, og tallene stiger.

- Jeg synes kanskje det er overraskende at det er en så liten nedgang i utenlandske arbeidere som forlater Norge som følge av finanskrisen. Det er fortsatt 95.000 utenlandske arbeidstakere som har gyldige arbeidstillatelser. Dette er arbeidskraft som arbeidsgiverne setter stor pris på og som vi har vært helt avhengig av, sier UDI-direktør Ida Børresen.