Jon Sandnes sier bare en ulykke i byggenæringen er en for mye.

Flere tragiske arbeidsulykker i januar: – Dyster start på året

Januar ble en dramatisk måned i bygg- og anleggsnæringen, med flere alvorlige arbeidsulykker. – En dyster start på året. Bare en slik hendelse, er en for mye, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Antall alvorlige skader og dødsulykker har gått jevnt nedover i bygg- og anleggsnæringen de siste årene. Inngangen til 2020 har imidlertid vært dramatisk.

Allerede 16. januar skrev Byggeindustrien om en mann i 50-årene som omkom etter å ha falt ned fra et stillas på Sola.

Onsdag sist uke skjedde nok en ulykke med dødelig utfall. En mann i 40-årene omkom i en ulykke i forbindelse med fjellsikring på Tannvikveien i Snillfjord.

Samme dag ble en arbeider hardt skadet da han fikk en betongblokk over foten under utvidelsen av Coops nye hovedlager på Gardermoen.

Tirsdag ble en mann i 20-årene livstruende skadd da han arbeidet med installasjon av en brannport i et lagerbygg på Lohnelier industriområde i Søgne. Han er nå utenfor livsfare.

– Når det har skjedd en dødsulykke, så er det uansett en dyster start på året. Bare en slik hendelse, er en for mye. Det er vår oppgave å passe på at alle som på jobb på byggeplassene kommer seg hele hjem igjen, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

- Kan aldri slappe av

Han syntes det var tragisk å høre at tre alvorlige skjedde på så kort tid forrige uke.

– Min første reaksjon er at det er forferdelig trist. Tankene mine går til de pårørende og kollegene i bedriftene, sier Sandnes.

Han mener bygg- og anleggsnæringen må lære av alle de tre ulykkene, for å forhindre at lignende skjer igjen.

– Samtidig må vi holde fast på vår nullvisjon, og se på strategiene våre for komme oss dit. Det gjør vi med tett samarbeid og kompetanse på HMS. Hver bedrift sitt HMS-arbeid må være på stell og relevant opp mot de risikoene de møter i prosjektene sine. Samtidige skal SHA-planene ta for seg konkrete farer i spesifikke prosjekter. Risikoene kan være forskjellige fra prosjekt til prosjekt, og derfor må vi sørge for at planene er relevante, sier Sandnes.

– Det er viktig med langsiktig arbeid, slik vi gjør i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg, men til syvende og sist koker det ned til at vi hele tiden må ha et varmt fokus på god og reell HMS-kompetanse. Vi kan aldri slappe av, legger han til.

– Risikoutsatt næring

Arbeidstilsynet opplyser at de så langt i år har registrert fire arbeidsskadedødsfall i Norge. Det er ennå for tidlig å uttale seg om næringstilhørighet siden saksbehandlingen fortsatt pågår.

Stig Magnar Løvås, som er avdelingsdirektør for tilsyn i Arbeidstilsynet, sier det er mange bedrifter i bygg- og anleggsnæringen som burde arbeide bedre med helse, miljø og sikkerhet.

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg og anlegg, men det skjer likevel fortsatt altfor mange ulykker i næringen, sier han.

– Bygg og anlegg er en risikoutsatt næring, og vi vet at det fortsatt er mange virksomheter som har et stort potensial til å arbeide bedre med helse, miljø og sikkerhet. For å kunne redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen, må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet, legger han til.

Arbeidstilsynet jobber nå med å se nærmere på alle de tre ulykkene som skjedde sist uke. Løvaas opplyser at de har gjort undersøkelser, og følger dem opp på vanlig måte.