- Flere storbranner kommer

- Årsaken til at brannomfanget i Trondheim ble så katastrofalt, kan ikke tilskrives en smultgryte, hevder Bjørn Vik, leder av Brannvernsamarbeidet Mur og Betong (BMB).

Han mener manglende brannseksjonering kombinert med store mengder brennbart treverk i norske bygningskonstruksjoner garantert vil gi flere storbranner i årene som kommer. - Den katastrofale brannen i Trondheim bør ikke overraske noen. Til tross for det faktum at denne byen har vært hjemsøkt av uttallige storbranner opp gjennom årene, tas heller ikke her brannsikring alvorlig. Og jeg er redd for at med sedvanlige politiske symbolhandlinger, kan vi nå forvente skjerpede krav og oppmerksomhet omkring smultgryter som brannårsak, sier Bjørn Vik. Han seier videre at dette er vel og bra, men i det store og hele er det ikke smultgryta som er det sentrale problemet. - Manglende innsats i form av aktive og passive brannsikringstiltak samt mangelfull oppfølging og kontroll av de tiltak som faktisk er gjennomført er problemområder som både myndighetene og eiendomsbesitterne nå må gripe fatt i. legger Vik til. Sprinkling ikke tilstrekkelig Alle branntilløp har en årsak, og nye branner vil oppstå. - Årsaken til at brannomfanget denne gangen ble så katastrofalt, kan bare tilskrives manglende brannseksjonering kombinert med store mengder brennbart treverk i bygningskonstruksjonene. I tillegg kan det nok tenkes at mangelfulle organisatoriske tiltak i forbindelse med kontroll og tilsyn har vært en medvirkende årsak. Pågående brannetterforskning vil forhåpentlig få alle kortene på bordet, forteller han. Arbeidet med å forbedre brannsikkerheten i eksisterende tett trehusbebyggelse er både vanskelig og ressurskrevende. - Det viser seg gang etter gang at sprinkling som eneste tiltak ikke er tilstrekkelig. Verneverdig sammenhengende trehusbebyggelse må seksjoneres med skillevegger i ikke-brennbart materiale. Det vil forhindre at omfanget av en brann blir så katastrofal som bybrannen i Trondheim. Det er vanskelig å seksjonere i ettertid, men ikke umulig. Vi har gode eksempler på seksjonering som kun i liten grad innvirker på arkitekturen, sier Vik Planlegger flere brannbomber Siv.ing. Vik har de senere månedene i en rekke avisintervjuer advart mot bygging av store boligblokker i bærende treverk og med treverk som kledning og i overflater. BMB karakteriserer slike byggverk som gedigne fremtidige brannkatastrofer. - Til tross for at Norge ligger på den europeiske branntoppen, er en overmodig trebransje i ferd med å planlegge mer trehusbebyggelse i stor skala og i sentrale bystrøk. Inntil vi har greid å sikre de trebygningene vi allerede har på en tilfredsstillende måte, er det direkte uansvarlig å tenke i disse baner. Dagens regelverk tillater å bygge trehus på maksimalt tre etasjer. Denne begrensningen er en følge av uttallige brannkatastrofer og dødsbranner gjennom tidene. Etter vår siste store bybrann i Ålesund i 1904 ble det sågar innført en landsdekkende lov om murtvang i norske byer.