Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Flere stillingsannonser, men færre innen byggenæringen

Det ble lyst ut 7 prosent flere stillinger i januar i år, sammenlignet med januar 2017. Oppgangen er størst innen industrien, mens bygg og anlegg opplever en nedgang på 16 prosent, ifølge nye tall fra finn.no.

- Det kan tyde på at toppen er nådd for bygg- og anleggsbransjen, sier Hilde Sommerstad i finn.no i en pressemelding.

Veksten i stillingsmarkedet fortsetter. I januar 2018 ble det lyst ut 20 130 stillinger på finn.no, en økning på syv prosent mot januar 2017. Antall stillingsutlysninger i privat sektor øker med seks prosent og ender på 15 900 stillinger i januar 2018. Til sammenligning økte offentlig sektor med 13 prosent i januar.

- Bygg og anlegg er den største bransjen på finn-jobb, både totalt og innen privat sektor. Nedgangen i stillingsutlysninger innen bygg og anlegg kan derfor være noe av årsaken til at privat sektor ikke øker mer i januar, sier Hilde Sommerstad, forretningsutvikler i finn-jobb. Hun mener det er grunn til å tro at toppen er nådd.

I januar ble det lyst ut 3192 stillinger innen bygg og anlegg, en nedgang på 16 prosent mot januar 2017.

- Ansettelsestempoet i bygg- og anleggsbransjen har jevnt over vært høyt de siste to årene, men mot slutten av fjoråret så vi at veksten var i ferd med å flate ut. Dette er den største nedgangen vi har sett siden vi begynte målingen i oktober 2014, forklarer Sommerstad.