Flere står i barnehagekø

Utbyggingen av nye barnehageplasser går fortsatt tregt. I slutten av september sto 1.500 flere barn i kø enn ved nyttår.

Til sammen 16.914 barn sto i barnehagekø i slutten av september i år. Det er 1.514 flere enn ved årsskiftet, skriver Aftenposten. 20. september var det 1.496 færre barn i norske barnehager enn ved en tilsvarende kartlegging 20. mai. Kunnskapsdepartementet forklarer nedgangen med at en del seksåringer som sluttet i barnehagen i sommer, hadde kortere oppholdstid i barnehagen enn det de som overtok disse oppholdstimene ønsket. Det vil si at to halvdagsplasser for eksempel kan bli en heldagsplass. Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) spår at etterspørselen etter barnehageplass vil øke når oppholdsbetalingen settes ned fra og med 1. januar. Da blir maksprisen redusert med 500 kroner for en heltidsplass. Samtidig peker regjeringen på at en stor del av de nyetablerte plassene som ble ferdig i de ni første månedene i år, har gått til å øke oppholdstiden for barn som allerede går i barnehage. Dersom kommunenes prognoser for kapasitetsveksten resten av året legges til grunn, vil en tilnærmet kunne nå måltallet på 9.000 nye barn i barnehage i 2005, heter det i Djupedals budsjett. Samtidig understrekes det i budsjettet at det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange nye barn som vil få barnehageplass fra september og ut året. Regjeringen anslår at den kan bygge plasser nok til mellom 8.000 og 9.000 nye barn neste år.