Direktør Anita Helene Hall i MGF kan vise til gode salgstall for medlemsbedriftene.

Flere solgte anleggsmaskiner

MGF (Maskingrossisternes forening) har kommet med siste kvartalsstatistikk for omsatte maskiner til anlegg og norsk industri. Tallene viser en fin utvikling i salget av anleggsmaskiner.

Det var godt fart i anleggsmaskinsalget i første kvartal i år, og den gode utviklingen har fortsatt i andre kvartal.

Totalt ble det solgt 1.333 anleggsmaskiner i andre kvartal, som er et meget høyt tall. På samme tid i fjor solgte de 1.261 anleggsmaskiner. Det forventes at året totalt ender som 2013.

Det er også en fremgang innen salget av kompressorer.

– Bevegelsene i omsetningstallene i MGF-bedriftene er et godt barometer på tilstanden innen de forskjellige bransjene. Innsamling av statistikker for de enkelte gruppene er derfor en viktig oppgave for MGF. Bransjerapporteringen foregår kvartalsvis, sier direktør Anita Helene Hall i MGF.

– Vi har 110 medlemsbedrifter som kommer med omsetningsrapportering til oss, sier Hall. Samlet omsetning for medlemsbedriftene til MGF er på 15,6 milliarder kroner (2013).

Blant de 110 medlemsbedriftene med totalt 3.216 ansatte, er disse bransjene representert:

Anleggsmaskiner.

Verktøymaskiner.

Trebearbeidende maskiner.

Gaffeltrucker.

Kompressorer.

– Som det fremgår av rapportene har enkelte av bransjene rapportert i mange år mens andre er relativt nyetablerte. Noen grupper har valgt å rapportere omsetningstall, mens andre finner det mest hensiktsmessig å rapportere antall omsatte maskiner, sier Hall.

Se alle tallene her