Stadig flere søker seg inn på yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående. Teknologi- og industrifag har hatt størst økning i søkertall det siste året. Foto: Lise Åserud / NTB
Stadig flere søker seg inn på yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående. Teknologi- og industrifag har hatt størst økning i søkertall det siste året. Foto: Lise Åserud / NTB

Flere søker yrkesfag enn studieforberedende

Over ni av ti søkere har fått plass på videregående opplæring gjennom førsteinntak til høsten. I år har 1.900 flere søkt yrkesfag enn studieforberedende i VG1.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier det er bra flere norske ungdommer søker seg inn på yrkesfag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier det er bra flere norske ungdommer søker seg inn på yrkesfag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Norge trenger flere fagarbeidere, derfor er det bra at det stadig er flere som søker yrkesfag, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

De siste årene har over halvparten av norske videregående elever søkt seg inn på yrkesfaglige utdanningsprogram. I år er andelen 52 prosent.

Helse- og oppvekstfag er utdanningsprogrammet med flest søkere til VG1 og VG2, mens teknologi- og industrifag har størst økning i søkere, med 290 flere enn i fjor.

Det er også flere jenter som har søkt seg inn på de tradisjonelt guttedominerte programmene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kan Norge komme til å trenge 88.000 ekstra fagarbeidere innen 2035.