Flere ledige jobber enn arbeidsledige folk

Det er nå færre arbeidsledige her i landet enn det er ledige jobber.

Norske bedrifter mangler mer enn 60.000 arbeidstakere, mens det er under 50.000 arbeidsledige, viser tall fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Det er gode indikasjoner på at arbeidsmarkedet nå er veldig stramt, sier kontorsjef Hans Kure i NAV til Dagens Næringsliv. NAVs bedriftsundersøkelse ble gjennomført før sommeren. Kure sier at tallene ville blitt annerledes hvis bedriftene var blitt spurt i dag. Hadde vi gjennomført undersøkelsen nå, ville knappheten vært høyere enn undersøkelsen fra i fjor vår viste, sier Kure. Mangelen på arbeidskraft som kommer fram i undersøkelsen er tre ganger så høy som antall ledige stillinger i NAVs registre. Registeret, som omfatter alle stillinger som er lyst ut i aviser eller meldt til NAV, viser at det var 18.000 ledige stillinger i desember. Bedriftsundersøkelsen omfatter også stillinger som bare er lyst ut på internett, blant annet på finn.no, stillinger som bedrifter ikke har lyst ut, eller som har vært lyst ut tidligere. Kure viser til at knappheten på arbeidskraft ikke har vært større siden slutten av 1990-tallet.