Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Flere konkurser- og flest i bygg og anlegg

Det ble åpnet 1.076 konkurser i tredje kvartal i år. Det er en økning fra 953 i samme periode i fjor.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Aller flest konkurser er det innen bygge- og anleggsvirksomhet, der det er åpnet konkurs i 189 foretak og 98 enkeltpersonforetak.

Innen varehandel og bilverksteder er det åpnet konkurs i 208 foretak og 16 enkeltpersonforetak.

Totalt er det åpnet 818 foretakskonkurser og 258 personlige konkurser, inkludert enkeltpersonforetak, i tredje kvartal.