Flere konkurser i byggenæringen - et varig skifte?

I forrige uke fikk vi et kraftig oppsving i antall konkurser i byggenæringen. Er dette et varig skifte på vei tilbake til normalen, eller kun en uke som skiller seg ut fra koronatrenden.

Vi i Byggeindustrien bringer hver uke en fast oversikt over hvor mange og hvilke selskaper som går konkurs innen byggenæringen. Vi gjør dette for å vise et bilde over utviklingen innen denne tematikken, og for å bringe ut informasjon rundt hendelser i selskaper som da også kan påvirke andre selskaper og ledd i verdikjeden. Dette har også over flere år vist seg å være nyttig informasjon mange ønsker tilgang på.

Etter at koronapandemien virkelig skjøt fart i Norge, har antall konkurser, både i Norge generelt og i byggenæringen, hatt en kraftig nedgang. Det er langt færre virksomheter som går konkurs enn i mer normale tider. Det kan vår lange statistikk innen dette feltet med all tydelighet vises oss. Trenden har vært helt klar, det er langt færre virksomheter som rammes av konkurser enn vi er vant med, og det slo inn nokså umiddelbart etter 12. mars i fjor. Det har vært noen opp- og nedjusteringer i antall konkurser, men tallene har vært overaskende stabilt lave.

I forrige uke, i uke 15, var det derimot et relativt kraftig hopp. Den uken var det hele 47 virksomheter som gikk konkurs. Dette er langt høyere enn snitte det siste året, og på et høyt nivå også i en normalsituasjon. Det er ikke godt å vite årsakene til dette. For det er nok ikke snakk om ett forhold, men flere faktorer som spiller inn. Det kan selvsagt vært noen tilfeldigheter ute og går her, det kan være noen etterdønninger etter påskehøytiden som gjør at flere konkurser har ”samlet seg opp”, det kan være ulike offentlige frister som spiler inn for noen i en utsatt posisjon – eller det kan rett og slett være at flere nå er på vei tilbake i en mer normal drift igjen.

Det er selvsagt å håpe at sistnevnte er en stor del av svaret, men det synes nok å være noe tidlig til å kunne snu opp ned på utviklingen på såpass kort tid. Det kan selvsagt være at flere selskaper melder om mer normale tider igjen, men det er nok en del tilfeldigheter ut og går her.

Noe av årsaken kan også være at enkelte av støtteordningene og pakkene fra det offentlige nå er i ferd med å løpe ut. Disse ordningene har vært viktige for å holde en rekke virksomheter flytende. Men disse pakkene og ordningene har også medført at flere selskaper som strengt tatt ikke har hatt livets rett i en normalsituasjon også har klart å holde det gående lenger enn hva som ville vært normalt. Når disse støtteordningene kan falle fra, er det flere som ikke vil klare å holde det gående, og må kaste inn håndkledet.

Uansett så får vi fasiten i ukene som kommer. Vi vil følge denne tematikken tett og rapportere om utviklingen. Kommende søndag kommer vår neste oversikt, og det skal bli spennende å se hvilke utviklingstrekk vi kan lese ut av den oversikten.