Administrerende direktør Kenneth Olafsen i OP-Verkis. Foto: Stefan Offergaard

Flere konkurranser krever feriejobbing - Uetisk, mener rådgiver

Offentlige bestillere lyser ut konkurranser like før fellesferien eller med frist like etter ferieslutt. Byggherrerådgiver mener flere bestillere utnytter entreprenørene for å selv slippe å sløse bort tid.

Administrerende direktør Kenneth Olafsen i prosjektadministrasjonsbedriften OP-Verkis sier til Byggeindustrien at han har sett seg lei på offentlige bestillere som insisterer på å lyse ut konkurranser som tvinger entreprenørene til å jobbe gjennom fellesferien med å regne på tilbud.

Olafsen forteller at firmaet hans bistår offentlige innkjøpere med anskaffer for flere 100 millioner kroner årlig, og at han har merket seg en økende trend hvor stadig flere bestillere lyser ut konkurranser over fellesferien.

– Dette er en uetisk tendens i markedet, og en økende tendens at offentlige innkjøpere velger å lyse ut kontrakter bare noen dager før de selv tar ferie, sier Olafsen.

– Det er typisk at det gjerne er ganske rolig i juni, men like før fellesferien kommer det et lite skred av konkurranser, fortsetter han.

– Bensin på bålet

Rådgiveren forteller at både stat og kommune gjør seg skyldig i dette, og han mistenker at dette også er bevisst oppførsel fra flere for å nyttiggjøre seg av den ellers uproduktive tiden fra konkurransen lyses ut til anbudsfristen utløper.

– Plutselig tenker innkjøpere «hvorfor skal vi sløse bort tid her?», og så tvinger de heller entreprenørene til å jobbe mens de tar ferie. På den måten presser byggherrene entreprenørene enda mer i et ellers svært hett og stressende marked. De velger kontraktsform etter sin egen fremdriftsplan, og ikke basert på hva det er de skal bygge eller hva markedet tåler. Det er allerede høyt konfliktnivå i bransjen, og dette er bensin på bålet, sier Olafsen.

Byggeferien 2019 varer fra mandag 8. juli til og med fredag 26. juli, altså uke 28, 29 og 30. Litt over 100 konkurranser er lagt ut på doffin.no den siste uken før ferien. Kommunene er overrepresenterte i disse kontraktene, og står for nesten to tredjedeler av Doffin-konkurransene denne uken. Blant de store offentlige byggherrene er Statens vegvesen hyppigst representert i statistikken, med tolv konkurranser siste uke før feriestart.

– Umulig å komme unna

Senioringeniør Janne Rygh-Nilssen i Statens vegvesen sier til Byggeindustrien at utlysning av kontrakter som krever jobbing gjennom byggeferien for å delta i, ikke er noe Vegvesenet ønsker å gjøre.

– Vi har et generelt ønske om at bransjen skal kunne ta ferie, men noen ganger er det umulig å komme unna slike konkurranser med tanke på fremdriften i enkelte prosjekter. Statens vegvesen har en stor prosjektportefølje og mange prosjekter som lyses ut hele året, men at det skal gå utover ferien til noen, er synd, sier hun til Byggeindustrien.

Til sammen 35 konkurranser på Doffin denne sommeren er lyst ut i løpet av de to siste ukene før ferien med anbudsfrist i løpet av de to første ukene etter fellesferien. Kommunene står for 16 av disse konkurransene, men fire av er lyst ut av Statens vegvesen.

Rygh-Nilssen understreker at dette ikke er en praksis som Vegvesenet bruker taktisk for å nyttiggjøre seg av ellers ufruktbar tid i fellesferien.

– Svært uheldig

I et riktig nok lite Vegvesen-prosjekt som dreier seg om erosjonssikring av ei bru i Agder, er tilbudsfristen satt til 20. august. I konkurransegrunnlaget på doffin.no gjøres det klart at spørsmål om konkurransen ikke vil besvares mellom femte juni og fjerde august. Vegvesenets prosjektorganisasjon er altså på ferie, men eventuelle tilbydere må jobbe gjennom juli.

– Jeg vil si at det er svært uheldig når sånt skjer, vedgår Rygh-Nilssen.

Av 434 konkurranser i 2018 hadde 46 konkurranser åpning i august. Antallet tilbydere på august-konkurransene var 3,5, altså helt på linje med årsgjennomsnittet på 3,6 tilbydere.

– Disse må nok ha jobbet gjennom ferien for å levere tilbud. Men jeg vil understreke at det ikke er et ønske fra vår side å lyse ut konkurranser i fellesferien, og dette er unntakene. Statens vegvesen har en bransjedialog med EBA, MEF og RIF, og så langt har vi ikke fått rapportert inn at dette er et problem. Hvis spørsmålet kommer opp i denne dialogen, må vi se på det, sier Rygh-Nilssen.