Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Flere hundre nye ansatte på vei inn i Statens vegvesen

Statens vegvesen skal ha inn flere ansatte og har for tiden 250 rekrutteringsprosesser på gang for å få ansatt folk i 322 stillinger.

Etter omstillingsprosessene har Statens vegvesen behov for å fylle på fagmiljøene og erstatte vanlig turnover.

- Det er mye slagkraft i våre rekker, og vi har mange interessante oppgaver som trekker til seg høyt kompetente personer, sier direktør for HR-HMS, Jane Bordal i Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi får stort sett veldig gode søkere. Snittalder på de nyansatte er rundt 40 år, opplyser Bordal.

Hun peker på at en del søker seg til Statens vegvesen fra fylkeskommunenes veiadministrasjoner og fra konsulentbransjen.

- De fleste nyansatte er rekruttert til divisjonene Utbygging, Drift og vedlikehold og Trafikant og kjøretøy, skriver etaten.