Illustrasjonsfoto

- Flere gebyr skal bidra til færre fallulykker - storaksjon fra Arbeidstilsynet

I uke 22 og 23 gjennomfører Arbeidstilsynet en aksjon over hele landet på arbeid i høyden i byggenæringen.

Fakta om overtredelsesgebyr:

* Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.

* Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd.

* Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1 400 000 kroner).

- Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For å få arbeidsgiverne til å ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet derfor nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.

I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3.500 virksomheter i byggenæringen. Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse, de fleste stansingene på grunn av farlig arbeid i høyden.

– Dette er altfor mye og dette til tross for at Arbeidstilsynet i mange år har reagert overfor slike arbeidsforhold. Derfor ser vi oss nødt til å ta i bruk sterkere reaksjoner i større omfang, sier direktør Vollheim Webb til Arbeidstilsynets nettsider.

Tilsyn i hele Norge
I uke 22 og 23 skal Arbeidstilsynets inspektører ut på tilsyn på byggeplasser i hele landet, med spesielt fokus på å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte. På tilsyn vil inspektørene blant annet kontrollere om arbeidsgiver har gjennomført risikovurdering for arbeidet i høyden, og om arbeidsgiver har sørget for at arbeidsområder som er høyere enn to meter er sikret med kollektive vernetiltak, som for eksempel stillas og rekkverk.

– Stillas, stiger og atkomst til tak er typiske forhold som vil bli kontrollert. Der vi ser at det jobbes i høyden uten sikring, eller med mangelfull sikring, vil vi nå i enda større grad vurdere om vi skal gi overtredelsesgebyr. Målet med dette er å forebygge fallulykker, sier Vollheim Webb.

- Stor fare for alvorlige skader
- Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og alvorlig, og faren for alvorlige skader er stor, melder Arbeidstilsynet. Virksomhetene som bryter regelverket kan derfor nå vente seg å bli møtt med enda strengere reaksjoner. Et gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50.000 kroner.

Skadepotensialet er det sentrale momentet når Arbeidstilsynet vurderer størrelsen på gebyret. Dersom virksomheten tidligere har fått reaksjoner for lignende forhold, er det skjerpende. 

- Når Arbeidstilsynet vurderer størrelsen på gebyret skal vi også ta hensyn til virksomhetens økonomi, men dårlig økonomi er ingen grunn til å la arbeidstakere jobbe farlig. Vi skal bruke overtredelsesgebyr der det er nødvendig. De arbeidsgiverne som sparer penger på at de ikke ivaretar sikkerheten godt nok, vil nå i enda større grad risikere å få overtredelsesgebyr, sier Vollheim Webb.