Sissel Leire

Flere fagarbeiderne finnes, men vi vet ikke hvem de er

Bygge- og anleggsbransjen har to muligheter til å løse mangelen på fagarbeidere. Den langsiktige er å øke utdanningskapasiteten og rekrutteringen til yrkesfag. Den andre er å kunne dokumentere kompetansen til utenlandske fagarbeidere.

Sissel Leire

Styreleder i Bygg21

Håndverkere fra utlandet dominerer mange byggeplasser i byene. De aller fleste gjør en god jobb. Problemet er at et stort antall mangler dokumentasjon på sine faglige ferdigheter. Noen kommer med eksamenspapirer som det er umulig for alminnelige prosjektledere og formenn å sammenligne med norske håndverkerbrev. Andre kommer med falske papirer.

Det gjør at mange enten settes til å utføre arbeid som det er umulig å vite om de faktisk er kvalifisert for å utføre, eller at godt utdannede fagarbeidere ikke får oppdrag som de er fullt ut kvalifisert for, og dermed får lavere lønn enn de har fortjent. Samtidig åpner manglende dokumentasjon for useriøse aktører.

Bygg21 har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sammen med hele næringen, samlet beste praksis for effektive, lønnsomme og bærekraftige byggeprosesser. Vi har i også funnet løsningen på hvordan dokumentasjonen av kvalifikasjoner til utenlandske fagarbeidere innen bygg og anlegg raskt kan bli bedre.

Løsningen ligger i Kunnskapsdepartementet, hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning – NOKUT. De har allerede god erfaring med bygge- og anleggsbransjen. I fjor fikk nærmere 800 utenlandske fagarbeidere godkjent sin kompetanse. Problemet er at behovet er mye større, NOKUTs kapasitet er for liten og saksbehandlingstiden altfor lang.

Bygg21 har derfor gitt følgende råd til departementet: NOKUT må videreutvikles til å dekke næringens behov for godkjenning av utenlandsk fagutdanning. I praksis kan det skje ved at bemanningen styrkes og utvikles slik at de har nødvendig kompetanse, kapasitet og rammebetingelser til å vurdere fagbrev innen rimelige tidsfrister. Bransjen mener fristen bør være maks 14 dager. Dessuten må ordningen bygges ut slik at de kan behandle flere kvalifikasjonsområder og land enn de gjør i dag, og som er mest relevante for næringen.

Bygg21 mener også at godkjenning av utenlandske fagbrev må gjøres obligatorisk for alle når det stilles krav til fagbrev, og at bransjens kjennskap til NOKUT må styrkes. Det må være et kvalitetsstempel å være «NOKUT godkjent», slik at også byggherrer og alle andre oppdragsgivere etterspør dette.

For utenlandske arbeidere som ikke har fullstendig dokumentert fagkompetanse, bør det være anledning til å få ta del i systemet for såkalt «modulstrukturert opplæring» for fagene innen bygg- og anleggsteknikk – på lik linje med norske håndverkere. Dette systemet kan enkelt utvides til også å gjelde utenlandske arbeidere. Bransjeorganisasjonene Byggenæringens Landsforbund, Fellesforbundet og Byggmesterforbundet bør trekkes inn i arbeidet for å sikre kvalitet og utbytte.

Dette kan også bli et godt supplement til NOKUTs arbeid med godkjenning av utenlandsk fagutdanning.