Flere enn hver tredje lastebil er utenlandsk

Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) gjennomførte en landsomfattende trafikktelling i ett døgn fra tirsdag 18. til onsdag 19. juni. Resultatet viste at 36 prosent, eller 8.441 av 23.667 registrerte vogntog og semitrailere var utenlandske.

– Resultatet underbygger langt på vei vår påstand om at norsk landtransportnæring er under sterkt press, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Moe, i en kommentar. Tellingen har pågått i 24 timer ved i alt 20 tellepunkter, de fleste av dem på Østlandet. Andelen utenlandske var naturlig nok størst på punktene nærmest grenseovergangene. På E6 ved Svinesund var andelen utenlandske oppe i 91 prosent. Lavest andel utenlandske ble registrert ved Sundvollen med bare 17 prosent.

Moe mener tallene viser at norsk internasjonal transport i realiteten er en saga blott. Han begrunner dette med at selv ved å fjerne tallene fra Svinesund og Kongsvinger fra tellingen vil man stå igjen med at hvert fjerde vogntog på norske veier er utenlandsk.

Moe vil ikke si noe om hvor mange utenlandske kjøretøyer han tror kjører ulovlig, men han understreker at norske myndigheter må klargjøre regelverket og bevilge nok penger til kontroll. I Norge har ikke utenlandske transportører lov å frakte varer innenlands. Det kalles kabotasje og skal kontrolleres av samferdselsdepartementet.

– Skjer ikke det, vil norsk innenlandsk transport kunne lide samme skjebne som den internasjonale, sier Moe.