Flatåshallen

Med Flatåshallen har Trondheim fått sin første innendørs fotballbane. Og den er granulatfri – en kvalitet som bare fire andre kunstgressbaner i Norge kan skilte med.

Fakta

Sted: Flatåsen i Trondheim

Prosjekttype: Fotball- og flerbrukshall

Bruttoareal: 6.200 kvadratmeter

Byggherre: Flatås IL

Totalentreprenør: Consto Midt-Norge

Kontraktssum: 68 millioner kroner

Arkitekt: Kvadrat Arkitekter

Landskapsarkitekt: TAG Arkitekter

Rådgivere: RIB Betong: Aas-Jakobsen l RIB Stål: DS Nor l RIE: Sønnico Elektro l RIV: Cowi l RIVA og RIByFy: Rambøll Norge l RIG: Multiconsult l RIBrann: Sweco Norge l RIAku: Brekke og Strand Akustikk l Stikking/plassering bygg: Nidaros Oppmåling

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Ottar Augdal l Sanitær- og varmeanlegg: GK Rør l Luftbehandlingsanlegg: GK Inneklima l Blikkenslager: Tempe blikk og ventilasjon l Elektro: Sønnico l Taktekking: Brenne Entreprenør l Låssystem: Beslag-Consult l Porter: Autolift l Glassfasader: H-produkter Valumin l Vinduer og byggevarer: Tore Ligaard l Heis: Kone l Stålkonstruksjoner: DS Nor l Prefab betong, vegger: Con-form l Prefab betong, dekke: Contiga l Flisarbeider: Brødr. Olsen l Trapper og rekkverk: Brødrene Midthaug l Sportsutstyr/løpebane: Unisport l Ståldører og tredører: RH prosjekt l Solskjerming: ACSenteret l Blikkenslager/beslag: Anders Gjerstad l Maler: Sæterbø Hus og Hage l Himling: Modulvegger Trondheim l Gulvstøp: RS Gulv l Blåseisolasjon: Isomax Energi l Taktil merking: Taktila l Sandwichelementer: Paroc Panel System

Det ruvende nye hallanlegget ved Flatåsen skole – som ligger en mil sør for Trondheim sentrum – inneholder mer enn fotballhall: Først og fremst en flott flerbrukshall, med fasiliteter ikke bare for håndball, men også volleyball, basket og innebandy. Hver av hallene har sine tidsmessige garderober.

Hallkomplekset rommer diverse vrimlearealer og lokaler myntet på sosiale aktiviteter. Ett eksempel på at Flatåshallen, i tillegg til å være et idrettsanlegg, også har en «storstue-funksjon» i bydelen, er at fotballhallen på fredags ettermiddager er øremerket for ungdomsklubb.

Innetrening for alle

Til hverdags disponerer Flatåsen skole begge hallene fra klokken 08.15 til 15.30. På ettermiddag- og kveldstid er det likevel rom for to innetreninger per uke for hvert av de cirka 20 aldersbestemte lagene i Flatås Fotball. Medlemstallet i Flatås IL ligger i overkant av 1.000 personer.

Sentralt i nybygget, mellom de to hallene – men én etasje høyere enn hallflatene – er det innredet en kafeteria. Fra store vinduer i hver ende av dette rommet kan kafégjestene følge aktiviteter både i fotball- og flerbrukshall.

Selskapslokale

Kafeterialokalet vil bli utleid til selskapsbruk. De første arrangementene er for lengst booket inn. Her gir medlemskap i Flatås IL fortrinnsrett. Det samme gjelder for bruk av det velutstyrte treningssenteret som er å finne i hallbygget. For Flatås IL-medlemmer koster treningsmånedskortet ikke mer enn 99 kroner.

– En annen verden både for oss og Flatåsen, dette. To små gymsaler er det vi har hatt å tilby bydelens barn og unge av treningslokaler, sier Frode Kvamsøy, leder i Flatås IL. Han har ledet byggekomitéen, som forøvrig har bestått av John-Tore Dreier og Hans Petter Lodgaard. Nå bekler geskjeftige Kvamsøy rollene som daglig leder og styreleder i Flatåshallen AS.

Granulat-fritt ute også

Som banen i fotballhallen er også kunstgresset på den fornyede 11-er banen utenfor av den nye, granulatfrie sorten. Merkostnaden ved å velge det mye mer miljøvennlige kunstgress-alternativet fremfor det granulatholdige, oppgis til rundt 700 000 kroner.

Ni måneder tok det fra første spadetak på Flatåshallen-tomta i januar i år, til nybygg-overleveringen i slutten av september. Byggetiden ble dermed seks uker kortere enn beregnet ved utlysing av anbudskonkurransen. Som totalentreprenør har Consto Midt-Norge høstet lovord for god fremdrift. Prosjektsjefen i entreprenørselskapet, Rune Haugen, har selv ledet Flatåshallen-prosjektet.

De samlede kostnadene ender innenfor budsjettrammen på 90 millioner kroner. Det hele er finansiert med tippemidler, kommunale tilskudd, egenkapital og lån.

Første BVP-prosjekt

Hallprosjektet på Flatåsen er også banebrytende i den forstand at det er Norges første ferdigstilte BVP-prosjekt. De tre bokstavene står for Best Value Procurement – som gjerne oversettes med «prestasjonsinnkjøp». Sagt med andre ord er BVP en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leveran-dørens kompetanse og tidligere prestasjoner.

– Alle BVP-målene som var satt for Flatåshallen-prosjektet, er nådd, konstaterer Odd Tillerli, byggherreombud og BVP-rådgiver i Prosjektutvikling Midt-Norge AS.

20. oktober klippet trondheimsordfører Rita Ottervik snor og erklærte Flatåshallen for åpnet.