Flå Veksthus

Foto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusProsjektleder Tor Wettergreen i J.I. Bygg. Foto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve BrekkhusFoto: Arve Brekkhus

Få kommuner kan skryte av å ha gått gjennom en utvikling som bygden først i Hallingdal kan vise til. Med Flå Veksthus er man klar til å løfte tettstedet opp til et nytt nivå.

Fakta

Sted: Flå
Prosjekttype: Næringsbygg
Areal: 6.500 kvm
Byggherre: Olav Thon
Totalentreprenør: J.I. Bygg
Kontraktssum (eksl. mva.):
Ca. 80 millioner kroner
Arkitekt: DCB Arkitektur
Interiørarkitekt: Trond Ramsøskar/ Sissel Berdal
Rådgivere: RIB/RIBR: DCB
l Geoteknikk: Albert Ølnes
Underentreprenører/leverandører: Malerarbeider: Malermester Buer Drammen og MHA Entreprenør l Betongarbeider: Mest Bygg Anleg-
gsgartner: Finn Amund Andersen l Tømrerarbeider: HSN Bygg & Bemanning l Elektroarbeider: Krøderen Elektro l Gulvavretting: Opticon l Heis: Otis l Ventilasjonsentreprenør: Technoteam l Prosjekt og MT-klima l Stikingsarbeider: Hallingkonsult l Takarbeider: Euro-Blikk & Tak l Systemvegger, gips vegger og himlinger: Wener l Rørlegger: Hallingdal Varme & Sanitær l Betongelementer: Loe Betongelementer l Vinduer: Nordvestvinduet l Betongsaging: ME-RO Betongsaging l Grunnarbeider: SEG Entreprenør l Solskjerming: Umbra Produkter l Aluminium/glass: Elverhøy Aluminium og Glass l Låser: Låsgruppen B & T l Stålrekkverk og trapper: Weland l Skilt: Hallingdal Skilt og Skifer l Ferdigbetong: Holtet Pukk & Betong

Dagen da Olav Thon bestemte seg for å satse på Flå med sine ca. 1.000 innbyggere i 2006 – ble en merkedag for kommunen. I løpet av de senere årene har han bygd opp Bjørneparken, Bjørneparken Kjøpesenter (med McDonalds som nærmeste nabo) samt Thon Hotel Bjørneparken, leilighetskomplekset Hallingtunet, et jakt- og fiskesenter og nå Flå Veksthus.

Enorm utvikling
Tettstedet er ikke til å kjenne igjen fra pessimismen som preget stedet for rundt ti år siden. Nå er det full aktivitet på alle kanter, optimismen råder – noe Flå Veksthus er et direkte resultat av. Satsingen til Thon har dradd med seg mye aktivitet, noe som gjør at næringslivet i området har fått seg en kraftig vekst. Dessuten foregår det en større hytteutbygging i om-
rådet, blant annet gjennom utviklingen av Høgevarde hytteområde i fjellet.
– Med denne veksten har det bygd seg opp et behov for næringsvirksomheter å etablere seg i området, ikke minst var det behov for kontorarealer, forteller assisterende eiendomsdirektør Erik Sand i Thon Eiendom.
Dermed begynte Thon arbeidet med å etablere Flå Veksthus, som skulle bygge opp under denne veksten. Som vanlig tør Olav Thon å satse der andre ikke våger, og det var slett ikke slik at alle lokalene var leid ut når byggingen startet, men Thon hadde trua. Når bygget nå står ferdig er store deler av bygningsmassen leid ut.
For å få prosjektet gjennomført var det helt nødvending at Flå kommune valgte å flytte store deler av sin drift inn i bygget, og det har de nå gjort. De er største leietaker i bygningsmassen på totalt 6.500 kvadratmeter.
– Ideen bak Flå veksthus er å danne rammene for å gi et godt arbeidsmiljø. Mye ulik kompetanse er nå samlet under ett tak, og her skal næringslivet spire og gro og vokse seg større, sier Sand.
Han har stor tro på at nybygget vil tiltrekke seg aktivitet både fra nærområdet og noe lenger unna.
– Med den nye veien mellom Sokna og Ørgenvika er også Hønefoss innenfor pendleravstand. Så i tillegg til å bygge opp eksisterende næring i Flå mener vi at bygget også vil kunne dra til seg ny aktivitet. Tanken er å få flere bedrifter til Flå for å bidra til en befolkningsvekst i kommunen, legger Sand til.
Det som kunne synes som en meget frisk idé ble til virkelighet da Olav Thon selv 22. mai formelt kunne åpne nybygget.

Lang og smal bygningskropp
Det nye Veksthuset er tegnet av Ola Haug Hagen i arkitektfirmaet DBC Arkitektur og det er J.I. Bygg som har ført opp bygget i en totalentreprise.
Arkitekt DCB kom tidlig inn i planleggingsarbeidet, og kan fortelle om en rask planprosess.
– Thon la en del premisser til grunn for utbyggingen på forhånd, og dette ble videreforedlet av oss gjennom detaljplanen. Flå kommune gjennomførte en rask saksbehandling og vi kunne da tegne bygget ferdig under de gitte forutsetninger, forteller arkitekt Ola Haug Hagen.
Bygget ruver i lille Flå sentrum, men det dominerer likevel ikke for mye.
– Vi jobbet mye for å utforme et rasjonelt bygg. Selve bygningskroppen er lang og smal, noe som gir mye naturlig lys for brukerne av bygget. For å bryte opp er det benyttet både liggende og stående malt panel – og på det stående panelet er det også benyttet ulike lekter for å bryte opp ytterligere, forteller Hagen, som er godt fornøyd med hvordan arbeidet ble gjennomført.
Bygget består av et underjordisk parkeringsanlegg/lager, og tre etasjer over bakken. Grunnflaten er på ca. 1.800 kvadratmete, og hele bygget er totalt på 6.500 kvadratmeter. I første etasjer finnes servicekontor til kommunen, som også fungerer som støttefunksjon for de andre som leier kontor i bygget, bibliotek, bank, politi, helsesenter, Nav samt en butikk. Andre etasje er bygget opp rundt større, mellomstore og mindre aktører, med hovedvekt på kontorlokaler. Her er det også kommunestyresal, flere møterom og andre fellesarealer som en kantine, med tilhørende utvending veranda. Begge disse etasjene skal være utleid. Tredjeetasje står foreløpig tom, og kan tilpasses alt fra større til flere mindre leietakere – men vil hovedsakelig bestå av kontorlokaler.

God prosess
Prosjektleder Tor Wettergreen i J.I. Bygg AS forteller om en god byggeprosess fra a til å.
– Det har vært et veldig bra prosjekt, med et tett og godt samarbeid med byggherren. Det har ikke vært noen større problemer, og alle utfordringer underveis har vi tatt løpende, sier Wettergreen. Han forteller at J.I. Bygg har hatt en egen fast stab på byggeplassen, men har i stor grad leid andre aktører, mange av dem lokale, der det har vært mulig, blant annet i totalunderentrepriser. Også samarbeidet med underentrepre-
nørene har fungert meget bra.
– Det er tydelig at selskapene i nærområdet legger ned store ressurser i å gjøre en god jobb, legger Wettergreen til.
Bygget er satt opp etter Tek10 og er i energiklasse C.

Tradisjonelt prosjekt
Wettergreen sier byggingen av veksthuset har foregått på tradisjonelt vis.
Parkeringsanlegget har plasstøpt bunnplate og nedkjørings-
rampe, og isolerte prefabvegger i betong. I etasjene over er benyttet hulldekker i betong som etasjeskillere og plassbygde vegger i tre med 25 centimeter tykkelse. Fasaden består av liggende og stående trekledning.
– Selve bunnplaten ble en stor oppgave. Den er nesten 50 centimeter tykk, og det gikk her med rundt 800 kubikkmeter betong, noe som tilsvarer rundt 100 betongbiler. Da var det stor aktivitet på området, forteller han. Denne ble støpt på vårparten og de brukte sommerferien til å vente på at betongen skulle herdes. Deretter ble det satt full fart på byggeplassen for å få tett bygg før vinteren kom.
– Det var en relativt knapp byggetid. Forprosjektet ble utført i januar-mars 2014, spaden ble satt i jorda rundt påsketider, og vi ønsket å få tett bygg før vinteren virkelig satte inn. Og det klarte vi – i slutten av desember var bygget lukket og stillas rigget ned, og vi kunne dermed sikre full drift innvending gjennom vinteren og våren. Vi kom dermed i mål helt etter tidsplan, forteller en fornøyd Wettergreen. På topp hadde de ca. 50 personer i arbeid i bygget.
J.I. Bygg kom tidlig med i planene rundt utbyggingen, og var selv aktive i prosjekterings- og planleggingsarbeidet. Nå gjenstår kun noen mindre arbeider med enkelttilpasninger. Utvendig er arbeidene fullført, og brakke-riggen blir demontert i disse dager.
– Under byggetiden har vi fått tett kontakt med lokalbe-
folkningen. Det er helt klart noe annet å bygge på et lite sted som Flå enn i en større by. Det er viktig å få et godt forhold til de som bor her, og det mener jeg vi har klart. Det er også helt tydelig at fløværingene har vært fornøyde med å få nybygget realisert her, mener han.
Også Erik Sand er godt fornøyd med sluttresultatet og prosessen.
– Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med J.I. Bygg. De har vært løsningsorienterte og fleksible, sier Sand.
Thon sitter fortsatt på betydelig regulert tomteareal på Flå, og utbyggingsplanene stopper ikke med veksthuset.
– Det neste som blir realisert er et nytt leilighetsbygg, som vil komme på motsatt side av riksveien for veksthuset, sier Sand.


Flere prosjekter