Fjordbyen Atrium

Prosjektleder Tor Ole Leversby (til venstre) og anleggsleder Per Arne Leversby i Veidekke Entrepre-nør AS.

Midt i Vikersund sentrum, med Tyrifjordens bredd som nærmeste nabo, har Veidekke Entreprenør AS satt opp et flott leilighets- og næringskompleks.

Fakta

Sted: Vikersund

Prosjekttype: Leiligheter og næringsarealer

Byggherre: Vikersund Utvikling

Prosjektledelse: Modum Prosjekt og Byggeledelse

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

BTA: 9.900 kvadratmeter

Kontraktssum eks. mva.: 142 millioner kroner

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Rådgivere: RIG: Arkimedum l RIBr: Fokus Rådgivning l RIB: Will Arentz l RIV: EM Teknikk l RIByFy, RIEn: EM Teknikk Energi l RIM: Golder Associates l RIA: Akustikk-konsult l RIE: ECT l Uavhengig kontroll brann og konstruksjonssikkerhet: Roar Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Isachsen Anlegg l Oppmåling: Berntsen Plan og Oppmåling l Rør og ventilasjon: NTI l Elektro: Olaf Helge Ask l Heis: Kone l Betongarbeider: Trio Entreprenør l Stålarbeider: Nils Løff l Kjøkken: Studio Sigdal Kongsberg l Parkett: Bo Andren Norge l Rekkverk: Brødrene Midthaug l Branntetting: FireSafe l Maler/belegg: Malermester Buer Drammen l Flis: Mur og Flisarbeider l Teglmuring: Mjøndalen Mur og Puss l Taktekking og blikkenslager: Taktekkermester Bjørn Schramm l Aluminiumsdører: Umbra l Lås og beslag: DormaKaba l Glassfronter tannlegekontor: GlamiTec l Glassvegg: Trysil Byggprodukter l Solavskjerming: Kvint Blendex l Systemvegger/himlinger: Modulvegger Oslo l Blåse-isolering: Flaget l Utomhus arbeider atrium: Steen & Lund AS l Ståldører: Lande Mek Verksted l Dører: Swedoor l Vinduer: NorDan l Betongtrapper og balkonger: ElementSør l Fasadeplater: Etex Norge l Renovasjonsbeholdere: Strømberg Plast l Listverk/fôringer: Sørlandslisten l Royalimpregnert trevirke: Ski Bygg/Alvdal skurlag

Komplekset inneholder 46 leiligheter fordelt på to bygningskropper i tre, fire og fem etasjer. I tillegg er det etablert 2.100 kvadratmeter med næringslokaler i første etasje, som rommer et helsekonsept med apotek, lege, tannlege og fysioterapi. Under bakkeplan er det parkeringsanlegg for beboerne med totalt 58 plasser, samt sykkelparkering og sportsboder.

Fjordutsikt

Prosjektet har fått en glimrende beliggenhet i Vikersund sentrum med gode solforhold. Alle leilighetene har romslige balkonger, og fra de fleste av dem er det utsikt mot Tyrifjorden.

– Ytterfasaden har teglstein og plater mot atriet, sier prosjektleder Tor Ole Leversby i Veidekke Entreprenør AS til Byggeindustrien.

Nettopp den lyse platebekledningen som vender inn mot atriet, gir en trivelig atmosfære på det tilnærmet vedlikeholdsfrie tunet. Her er det felt med kunstgress, og oppvarmete hellelagte gangstier vinterstid.

Veidekke Entreprenør startet byggearbeidet i januar 2018, og prosjektet ble overlevert brukerne til sommerferien i år, med unntak av noen næringsseksjoner.

– Stram byggetid

– Byggene er fundamentert på plasstøpt bunnplate. Også ytterveggene og delevegger i parkeringskjelleren er plasstøpt, sier anleggsleder Per Arne Leversby.

Komplekset har store fellesarealer på atriet i andre etasje, samt to store takterrasser på tilsammen cirka 600 kvadratmeter. Byggene har i alt seks heiser og seks trapperom, og samtlige leiligheter er gjennomgående.

– Det har vært en stram byggetid, og spesielt på ettervinteren og våren ble det lange dager og mye overtid. Noe av årsaken til dette, er nok at vi påtok oss ferdigstillelsen av næringsarealene parallelt med at vi bygget leilighetene uten at vi forlenget byggetiden, sier Tor Ole Leversby, som synes at designen på komplekset har blitt tiltalende.

– Arkitekten har gjort en flott jobb. Jeg vil ellers nevne det gode samarbeidet vi har hatt med byggherren og underentreprenørene. Modum kommune har også vært samarbeidsvillig, sier Leversby.

Vinklet rundt gårdsrom

Det er Dyrvik Arkitekter AS som har tegnet det nye bolig- og næringskomplekset i Vikersund. Sivilarkitekt Esther Leussing forteller at byggets volum er utformet med en gjennomgående første etasje som en base for to boliglameller på to, tre og fire etasjer, som legger seg som to vinkler rundt et felles gårdsrom.

– Den valgte volumoppbyggingen gir varierte fasader til tross for en kompakt bygningskropp. Fasadene med lavest høyde er orientert mot Vikersundgata/det nye torget, og tar opp eksisterende høyder i gateløpet. I tillegg gir denne orienteringen mot sørvest og nordvest gode solforhold for fasadene som vender inn mot gårdsrommet samt for felles utearealer, sier Leussing til Byggeindustrien.

Gjennomgående leiligheter

Volumene med høyest gesims er lagt mot Strandveien og fungerer som en støyskjerm mot den trafikkerte veien. De fleste leilighetene i prosjektet er tre- og fireroms leiligheter som er gjennomgående. Det er få toroms leiligheter i byggene.

– Det betyr at nesten alle boliger har to fasader, én som vender ut mot det offentlige rommet med fjorden og byen, og én som vender mot det private indre gårdsrommet. Det gir gode kvaliteter for boligene med tanke på sol- og dagslysforhold, støy og utsikt, sier Leussing.

Både når det gjelder volumutformingen og valg av materialer, var ifølge sivilarkitekten den ledende tanken å få til en helhet i prosjektet, der det er tegl og fibersementplater som utgjør hovedmaterialene.

– Tegl er et materiale som finnes i Vikersund fra før og som setter sitt preg på stedet. Det er blant annet en del fine gamle teglbygg utført med en rød tegltype. Det er de fasadene som vender ut mot det offentlige rommet som er utført med mørkerødt tegl, og på den måten underbygger den arkitektoniske ideen om stedlig tilknytning, forklarer Leussing, og tilføyer at kledningen av lyse fibersementplater derimot er valgt for fasadene rundt det indre gårdsrommet, for å markere et tydelig skille mellom offentlig og privat uterom.

– I tillegg gir materialet bedre dagslysforhold i leilighetene samt bedre solforhold for uterommet. Vinduer, balkongrekkverk, beslag og øvrige detaljer i fasadene har en gjennomgående svart utførelse, noe som binder alle fasader sammen, sier Leussing.

Flere byggetrinn fremover

Byggherre for Fjordbyen Atrium er Vikersund Utvikling AS, representert ved Modum Prosjekt & Byggeledelse AS.

– Det nye komplekset er satt opp på den gamle tomta til Nettbuss som Rom Eiendom hadde på vegne av NSB, nå Bane Nor Eiendom AS. Modum kommune hadde en stor og nærliggende tomt på nordsiden av eiendommen til Bane Nor, og tomtene ble slått sammen under navnet Vikersund Utvikling AS, sier prosjektleder Reier Andre Sønju til Byggeindustrien.

Han forteller at Fjordbyen Atrium er det første byggetrinnet i området, som er regulert til rundt 200 leiligheter de nærmeste årene.

– Det forventes ytterligere syv byggetrinn innen et tiårs perspektiv. Nå rammesøker vi det neste byggetrinnet, Fjordbyen Brygge. Vi ser for oss byggestart i februar 2020, forutsatt salg og finansiering, sier Sønju.


Flere prosjekter