Illustrasjonsfoto

Fjellsprengning i billedkunsten

- Kulturutvalget i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har som oppgave å sørge for dokumentasjon av fagområdes kultur. I den forbindelse har vi diskutert i hvilken grad fagområdet er representert i bildende kunst, sier Kaare Flaate.

Kulturutvalget i NFF har inntrykk av at fagområdet meget sjelden er et tema for billedkunsten (maleri, litografi, tegninger).

- Temaet vi snakker om er tunneler, fjellrom, massetak og skjæringer, under anlegg eller i ferdig tilstand. Det var å vente at en så viktig del av virksomheten i samfunnet også ville gjenspeiles i kunsten. I et forsøk på å få en bedre oversikt trenger vi hjelp fra Byggeindustriens lesere. Vi ønsker tilsendt en digitalt kopi av eventuelle kunstverk, sier han. Bildene kan sendes hit, og bør merkes med lokalitet, kunstnerens navn og eieren av kunstverket.

Fjellsprengningsmuseet vil også være interessert i dette materialet. Men en slik bruk vil trolig kreve tillatelse fra den enkelte eier.

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk er et faglig møtested for personer som arbeider innen gruve- og anleggsbransjen. Denne virksomheten er svært viktig for utbygging av landets infrastruktur. Vei-, jernbane- og vannkraftutbygging er eksempler på anlegg som setter tydelige spor i det norske landskapet.