Fjellhamar Torg

Fjellhamar Torg, foto: Olavsgaard Eiendom ASFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFjellhamar Torg, foto: Trond JoelsonFoto: Morten KnudsenFoto: Olavsgaard EiendomFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFoto: Olavsgaard EiendomFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFoto: Morten KnudsenFoto: Morten Knudsen
Arben
Picasa

Med 145 leiligheter fordelt på tre bygningskropper, har både byggherre Olavsgaard Eiendom og totalentreprenør Realbygg nå gjennomført og ferdigstilt sine største prosjekter noensinne.

Fakta

Sted: Fjellhamar, Lørenskog

Byggherre: Stasjonsgaarden (Olavsgaard Eiendom AS)

Totalentreprenør: Realbygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: cirka 450 millioner kroner

Bruttoareal: 29.440 kvadratmeter

Arkitekt: LMR arkitektur

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIE: Sweco Norge l RIV: AFRY Norge l RIBr, RIBfy: Norconsult l RIA: Brekke & Strand l RIB: PentaCon l RIB fasade: Ingeniørplan l RIG: Løvlien Georåd l SHA-koordinator: Phi-kon

Underentreprenører og leverandører: Gravearbeider: Dozerdrift l Teglmuring: AK Byggservice l Kjerneboring: AIP maskin & Betong l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Parkett og listverk: Bo Andrén l Maler: Bygg & Mal l Tekking: Byggpartner l Rør: C.M. Mathiesen l Råbygg: Con-Form l Ståldører: Daloc l Lås og beslag: Dormakaba l Tre- og leilighetsdører: Easydoor l Søppelsuganlegg: Envac Norge l Branntetting: Firesafe l Kjøkken og garderober: HTH Prosjekt l Tømrer: Indian Bygg l Kalkstabilisering: Keller Grundläggning l Tepper i fellesarealer: Kjærnsmo l Elektro: Sæther Elektriske l Elektro i næring: Linje Elektro l Himlinger: Modulvegger Oslo l Vinduer: NorDan l Fasader og ytter-
veggselementer: Optimera l Badekabiner: Probad l Aludører, balkongrekkverk, glassfasader og ståltrapper: Sagstuen l Spunt og peling: Seabrokers l Blikken-slager: Sigfred Bentzen & Sønn l Solskjerming og markiser: Solskjermings-gruppen l Fuktmåling: SSG l Betongarbeider: Stenseth & RS l Snekker: SveNor Bygg l Heis: ThyssenKrupp l Utomhus: Udnes Utemiljø l Rivearbeider: Øst-Riv l Plattendekker: Bubbledeck

De fire boligetasjene er plassert i tre bygningskropper, med store forretnings- og parkeringsarealer beliggende under. Den nesten åtte mål store tomta ligger langs Haneborgveien og med Fjellhamar stasjon som nærmeste nabo i sør. Et stort fortrinn er prosjektets beliggenhet med adkomst til jernbanestasjonen kun 15 meter unna. Blant de store parkeringsarealene innendørs er det også avsatt 75 p-plasser reservert pendlere.

I tillegg til romslige terrasser er det på den opparbeidede og beplantede sokkelen over forretningsarealene og parkering – mellom bygningskroppene – etablert et felles avskjermet uteområde for beboerne. Herfra er det også inngangspartier til byggene. I tillegg til teglfasader, er det som et ekstra støytiltak på sokkelen satt opp to fem meter høye glassvegger mot jernbanesporet i sør.

LMR arkitektur har vært prosjekterende arkitekt for bebyggelsen som er på 29.440 kvadratmeter.

Lang utviklingstid

– Vi har holdt på med utviklingen av Fjellhamar Torg i mer enn ti år, sier direktør i Olavsgaard Eiendom, Carl Frode Fjellheim, selv fra Fjellhamar og med det en inngående kjennskap til både lokale forhold og stedlige utfordringer.

– Eventuelle utfordringer med overvannshåndtering med nedsig fra skråningen i nordøst ble løst ved at vi som en del av utbyggingsavtalen med kommunen etablerte et helt nytt VA-anlegg. Vi la også ned tilkobling for fjernvarme, også for enkelte eksisterende boliger rundt oss. I tillegg måtte vi stå for en ny rundkjøring og en omfattende oppgradering av vegsystemet forbi prosjektet. Infrastrukturen ble nok vesentlig mer ressurskrevende enn det vi hadde sett for oss, bekrefter Fjellheim.

Selv om rekkefølgekravene ikke er med i deres totalentreprise, er Fjellhamar Torg Realbyggs største prosjekt bygget i ett trinn. I en konkurranse med flere andre entreprenører, kunne Realbygg trekke det lengste strået, og i løpet av våren 2016 ble det inngått en samspillskontrakt med Olavsgaard Eiendom.

Samarbeid siden 1986

– Vi har svært gode relasjoner til Olavsgaard Eiendom. Gjennom flere tiår har vi jobbet sammen med dem i flere større prosjekter tidligere, det første allerede i 1986. Dessuten kjenner vi godt til området her på Fjellhamar også, sier daglig leder i Realbygg, Sverre Martin Grepperud.

Å kjenne området var utvilsomt en fordel. Da rivearbeidene tok til i januar 2017, var det på tomta flere eldre forretningsbygg som ble revet. Blant annet et COOP-bygg som besto av en eldre og en nyere del. Det nyeste ble revet, mens den eldste delen fra midten av 1950-tallet skulle ved en påbygging i to etasjer inngå i det nye boligprosjektet.

Kvikkleire og toglinje

Gjennom grunnundersøkelsene hadde Realbygg god kunnskap om grunnforholdene. Men det var en komplisert byggegrop med trinnvis utgraving og med kvikkleire helt opp til graveplanet, med en spuntvegg mot sør liggende kun 15 meter fra jernbanesporet. Nå er COOP Mega igjen på plass, med et forretningsareal på 1.900 kvadratmeter.

− Siden vi lå så nær togsporet fikk vi ikke lov å forankre i bakkant for å få mothold til spunten. Løsningen ble å kalkstabilisere mesteparten av byggegropa. Innmåling av jernbaneskinnene ble utført på natta, for å følge med på setninger. Dette gikk som planlagt og forventet, med kun noen få setninger på jernbanelinjen. Dette er ikke bare Norges eldste jernbanetrase, men også en av de mest trafikkerte. Av den grunn måtte det meste av dette arbeidet nær jernbanelinjen gjøres med vakt fra Bane Nor tilstede, forteller Grepperud.

Men etter at plan 0 var fullført, og midt i byggeprosessen, innså man at de krevende grunnforholdene gjorde at også den eldste delen av COOP-bygget måtte vike plass. Den nyeste hadde stått på peler, det gjorde ikke den eldste.

− Det ville ikke tålt en ytterligere belastning med flere høyder. Men fordelen var at vi fikk gode og moderne etasjehøyder på den siste delen med 18 leiligheter som det da ble besluttet å bygge, sier Grepperud.

Fjellhamar Torg har høye kvaliteter på både materialer og utførelser. Det er til sammen nesten 3.000 kvadratmeter med oppvarmet gatevarme i utendørs fellesområder, gangsoner og fortauer.

De 145 leilighetene spenner fra ettroms på cirka 31 kvadratmeter til en stor på 195 kvadratmeter med egen takterrasse. Overvekten av leilighetene er på tre rom, er gjennomgående og har en størrelse på om lag 80 kvadratmeter.

– Det er også på sin plass å nevne DNB som har vært vår bygglånsbank hele tiden som det tok å utvikle og bygge Fjellhamar Torg, sier Fjellheim.

Stor lokal interesse

Silje Fjellheim, assisterende direktør i Olavsgaard Eiendom, forteller at lokalmarkedet lenge viste stor interesse for boligprosjektet som skulle komme.

– På Fjellhamar er det kun et annet boligprosjekt med heis og garasje under bakken. Det bygde vi i 2005. Det var mange som satt og ventet på dette prosjektet. Da vi la det ut for salg sommeren 2016, hadde vi etter ganske kort tid solgt nok til at vi kunne sette i gang. Per i dag er det kun en usolgt igjen av de 145 leilighetene, forteller hun.

Olavsgaard Eiendom har sendt rammesøknad på enda et boligprosjekt på Fjellhamar. Det ligger vis-a-vis Fjellhamar Torg på den andre siden av Haneborgveien.

− Vi møter stor interesse og får flere henvendelser på det også. Det er en honnør til arkitektene når mange lurer på om det blir like fint som dette, forteller hun.


Flere prosjekter