Her er Firesafes avdeling for røykventilasjon. Fra venstre: André Emanuelsen Stian Lysell-Olsen, Stian Jacobsen, Thomas Berg-Olsen, Simen Myhrvold og Robert Berntsen Moe. Foto: Firesafe

Firesafe i gang med ny røykventilasjon-avdeling

Firesafe AS startet ny landsdekkende avdeling for røykventilasjon og branngardiner fra 1. januar 2020.

I den nyopprettede avdelingen er André Emanuelsen, Stian Lysell-Olsen, Stian Jacobsen, Thomas Berg-Olsen, Simen Myhrvold og Robert Moe ansatt som utførende prosjektledere for fagfeltet. Samtlige av de nyansatte kommer fra stillinger i Everlite AS, en del av BMI Norge (Icopal AS).

- Kontroll & service av røykventilasjon og branngardiner er i dagens eiendomsbransje som et stebarn å regne. Viktigheten av at røykventilasjon fungerer som tiltenkt om en brann skulle oppstå kan i sin helhet utgjøre forskjellen på om byggets brukere klarer å benytte seg rømningsveiene eller ikke. Å få mulighet til å jobbe med det vi mener er fagfeltets dyktigste folk, anser jeg som et stort privilegium, sier direktør for Kontroll & Service for Brynjar Kværnstuen i Firesafe i en pressemelding.

Firesafe nye medarbeidere har jobbet innen fagfeltet i mange år og kan håndtere alle typer røykventilasjonssystem, i tillegg til de fleste branngardiner med tilknyttet sentral. Firesafes nye avdeling vil ivareta fra Nordkapp i nord (inkludert Svalbard) til Lindesnes i sør.

Den nye enheten vil jobbe med kontroll av eksisterende anlegg, rehabiliteringer av eksisterende anlegg, samt salg av luker mot entreprenørbransjen, herunder bistand med idriftsettelse.