Fire vil bygge T-forbindelsen

AF Gruppen Norge AS hadde det laveste anbudet da det var anbudsåpning på veisambandet T-forbindelsen mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund.

10 fakta om T-forbindelsen

1) Vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær som omfattar to nye vegar: eit nytt samband aust-vest og eit nytt samband nord-sør.

2) Anleggsstart hausten 2009. Prosjektet ferdig tidleg 2013.

3)Kostnadsrekna til 1,44 milliardar kroner. Finansiert med bompengar (817 millionar), statlege midlar (444 millionar kroner) og kommunale tilskot (179 millionar).

4) Sambandet aust-vest er ca. 10,8 kilometer langt og går frå E39 ved Mjåsund i Tysvær kommune til riksveg 47 ved Håvik i Karmøy kommune.

5) Nesten åtte kilometer av denne strekninga blir ein samanhengjande tunnel under Førresfjorden og Karmsundet.

6) Sambandet nord-sør er ca. 9,1 kilometer og går frå Fosen i Karmøy kommune til E134 ved Raglamyr i Haugesund kommune. Det blir tre tunnelar på strekninga, med ei samla lengd på ca. 2 kilometer.

7) Dei to nye sambanda møtest i eit kryss ved Fosen i Karmøy kommune. Dette krysset blir ei rundkøyring i fjellet.

8) Prosjektet er delt inn i fem enterprisar (arbeid som entreprenørar skal gjere). Neste entreprise blir etter planen lyst ut første halvdel av 2010.

9) Innkrevjing av forskotsbompengar i ferjesambandet E39 Mortavika-Arsvågen. Starta 1. april 2001og held fram til prosjektet er ferdig.

10) Innkrevjinga av etterskotsbompengar tek til når prosjektet er ferdig, med bomstasjon ved Mjåsund på det nye austvestsambandet. Lagt opp til ein innkrevjingsperiode på 15 år. Ligg an til å bli ein bomtakst på 22 kr for lette køyretøy og 44 kr for tunge.

Totalt fire entreprenører hadde levert inn anbud då Statens vegvesen åpnet abudene kl. 13 tirsdag. Det skilte drøye 110 mill. kr mellom det høyeste og laveste anbudet.

AF Gruppen Norge AS var lavest med 878,2 mill. kr. Nærmest var Skanska Norge AS med 896,9 mill. kr.

- Det laveste anbudet ligger omtrent der vi ventet at prisen skulle ligge, sier prosjektleder Rune Sandven.

No skal de gjennomgå og kontrollregne anbudene før en endelig avgjørelse blir tatt.

- Kontrakten med entreprenøren blir underskrevet i løpet av juli eller august, litt avhengig av ferieavvikling. Anleggsarbeidet starter deretter så fort mulig, forteller Sandven.

Dette er den første og største av totalt fem entrepriser i prosjektet. Entreprisen inkluderer bygging av ca. 4,5 km vei i dagen og til sammen 8,9 km med undersjøiske tunneler. T-forbindelen skal etter planen stå ferdig tidlig 2013.

Les mer om prosjektet her