Fire vil bygge Glommasvingen skole

Fire tilbydere har levert anbud for å tegne og bygge ny skole i Sør-Odal. 

Disse fire levere inn anbud (priser eks. mva.):
Backe Romerike – 274.946.914 kroner
Consto – 277.530.312 kroner
HENT – 289.297.303 kroner
Ø.M. Fjeld – 305.575.935 kroner
- Nivåene på alle tilbudene ligger innenfor de økonomiske rammene, sier prosjektleder Ole Gunnar Holen i Sør-Odal kommune.

Alle tilbudene skal nå kontrollregnes, med spesielt fokus på forbehold, og all dokumentasjon som er levert inn skal gås gjennom.

Dette inngår i prosjektet:
* Bygging av ny skole for alle elever på 1.-10. trinn
* Bygging av flerbrukshall
* Tilhørende uteområder
* Rivning av eksisterende bygg

Kvalitet og kostnader vil bli vurdert likt (50 prosent) i juryeringen.

Tildelingsbrev vil bli sendt ut i slutten av september.

Bygget/byggene skal bygges i massivtre og etter passivhusstandard, i tillegg til at skolen skal BREEAM-sertifiseres til «Very Good». Prosjektet skal benytte BIM i prosjekteringen og anbudskonkurransen ble gjennomført som en totalentreprise med løsningsforslag.

Kommunestyret i Sør-Odal vedtok 12. april 2016 at det skal bygges en felles skole for 1.-10. trinn for alle elever i kommunen. Skoletomten på Korsmo-området skal benyttes til bygget.

Skolen skal bli et fellesskap for læring og vekst, og skal tas i bruk fra start skoleåret 2019/2020. Den skal kunne håndtere 900 elever, og SFO skal ha kapasitet til å ta imot 300 barn.