Illustrasjon fra en mulighetsstudie Snøhetta utarbeidet på oppdrag fra Stiftelsen Lillehammer museum i fjor. Ill. Snøhetta
Illustrasjon fra en mulighetsstudie Snøhetta utarbeidet på oppdrag fra Stiftelsen Lillehammer museum i fjor. Ill. Snøhetta

Fire finalister i konkurransen om Kunsthall Innlandet

Fire arkitektkontorer, to danske og to norske, er utvalgt til å delta i arkitektkonkurransen om Kunsthall Innlandet, prosjektet for utvidelse av Lillehammer Kunstmuseum med et nytt underjordisk utstillingslokale.

– Det var til sammen 31 arkitektkontorer som hadde meldt sin interesse for å delta i konkurransen da fristen utløp 14. februar. Flere kontorer har gått sammen med utenlandske kontorer for å sikre størst mulig bredde og erfaring. Med hensyn til Stortorget var det et krav at kontorene også hadde kompetanse innen landskapsarkitektur, heter det i en pressemelding fra Stiftelsen Lillehammer museum.

De fire utvalgte arkitektkontorene er:
* Dorte Mandrup A/S og Marianne Levinsen Landskap ApS
* Lundgaard & Tranberg Arkitekter, SLA (LARK), RAM Arkitektur (Lillehammer), Aaen Engineering
* MDH Arkitekter SA, JKMM Arkkitehdit OY, MASU Planning ApS
* Snøhetta

Arkitektkontorene vil nå utarbeide planer for utviklingen av Kunsthall Innlandet frem til mai. Deretter vil en jury peke ut det kontoret som skal gå videre med oppgaven frem til ferdigstillelse.

Søknadene er utvalgt av en gruppe bestående av:
- Audun Eckhoff, administrerende direktør, Stiftelsen Lillehammer museum
- Nils Ohlsen, direktør Lillehammer Kunstmuseum
- Kjell Marius Mathisen, arkitekt og avdelingsleder Kulturhistorisk avdeling
- Henrik Natvig, arkitekt og rådgiver Miljø, Lillehammer kommune
- Erik Sandsmark sivilarkitekt MNAL (utnevnt av konkurransekomiteen i NAL)