Store Norske deler oppdryddingen av Svea og Lunckefjellgruvene opp i faser. I begynnelsen av november gikk fristen ut for å levere tilbud for Fase 2A, som omfatter fjerning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva.Foto: Store Norske.

Fire entreprenører kjemper om ny ryddekontrakt i Svea

I begynnelsen av november gikk fristen ut for å levere tilbud for Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell Fase 2A. Fire entreprenører har levert tilbud til Store Norske, og arbeidet skal starte våren 2020.

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi fjerner et helt samfunn og tilbakefører hele området tilbake til naturen, slik det var før gruvedriften. I denne prosessen er vi helt avhengige av gode samarbeidspartnere, og vi setter pris på den grundige jobben entreprenørene har lagt ned i tilbudsfasen, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske, i en melding fra selskapet.

Miljøprosjektet følger Stortingets beslutning om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Lunckefjell ble åpnet i 2014, mens Svea har levert kull som råvare til industrien i 100 år.

– Oppryddingen av Lunckefjellgruven er kommet svært langt, og skal sluttføres i 2020. Nå gjør vi oss klare for neste fase i prosjektet, som er fjerning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva.

Vi går nå i gang med å vurdere de ulike tilbudene, og vi har valgt å splitte evalueringen i en teknisk vurdering og en kommersiell vurdering, sier Gudmund Løvli, leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.

Følgende entreprenører har levert tilbud:

• AF Gruppen Norge AS

•  Hæhre Entreprenør AS

•  Leonhard Nilsen & Sønner AS

•  Tverås Maskin & Transport AS

Arbeidet med fase 2A skal startes opp våren 2020 og er beregnet ferdigstilt høsten 2021, mens siste fase av prosjektet er planlagt startet opp i 2021.

– Vi har som målsetting å gjennomføre oppryddingen på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og i tråd med Svalbardmiljøloven. I den grad det er mulig og fornuftig vil vi søke å gjenbruke bygg og infrastruktur i Longyearbyen. Ut over dette legger vi vekt på å håndtere alt rivningsavfall på en ressursmessig og kostnadseffektiv måte, slik at mest mulig kan gjenbrukes eller gjenvinnes, sier Ertsaas