Fire av ti sier det er blitt tøffere på jobb

Nesten fire av ti arbeidstakere mener forholdene på jobben er blitt verre de siste årene.

Mest negative til utviklingen det siste tiåret er eldre arbeidstakere og ansatte i helsesektoren, viser en undersøkelse som Akademikerne har gjort blant sine medlemmer. Seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) mener undersøkelsen er representativ for det norske arbeidslivet. Ifølge Grimsmo skyldes utviklingen at mer skal gjøres på kortere tid med færre folk. Folk flyttes dessuten mer rundt enn tidligere, og ansatte føler at de ikke får brukt sin kompetanse, sier Grimsmo til Dagsavisen. Akademikernes leder Christl Kvam mener det er grunn til å rope varsku. Hun viser til at endringer og prosesser går raskere enn før, med omstillinger og nye rammebetingelser. Mange omstillinger er gjort med utgangspunkt i strukturendringer man vil ha gjennomført, og ikke fordi det faglige tilsier endring. Ett eksempel er sykehusreformen, sier hun. Videre peker Kvam på at den nye arbeidsmiljøloven åpner for lengre arbeidsdager. Hun mener dette går feil vei, og viser til at mange i dag har unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, og dermed ikke får overtidsbetalt.