Annette Rønnov leder KPMGs norske satsing på tjenester innen bærekraft og klimaendringer.

Fire av ti globale storkonsern rapporterer på bærekraft

Selv om FNs bærekraftsmål ble lansert så sent som i 2015, nevner nær halvparten av verdens 250 største selskaper allerede målene i sine rapporter, viser en gjennomgang gjort av KPMG.

Samtidig klarer få av dem å beskrive hvordan målene påvirker egen drift.

KPMG har analysert årsberetninger og annen kommunikasjon fra verdens 250 største selskaper. 4 av 10 nevner bærekraftsmålene i sine rapporter. De fleste har identifisert bærekraftsmål som er relevante for deres selskap, men konklusjonen er at selskapene i liten grad kobler egen virksomhet opp mot FNs 17 bærekraftsmål, som ble lansert i 2015.

Det er bærekraftsmål nummer 3 (god helse), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 13 (stoppe klimaendringene) som nevnes oftest. Dette er blant funnene i KPMG-rapporten How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters.

Høye forventninger
Annette Rønnov leder KPMGs norske satsing på tjenester innen bærekraft og klimaendringer. Hun sier at det finnes mange gode og forretningsbaserte grunner til at private selskaper skal jobbe for ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål - også kjent som Social Development Goals (SDG).

– Kunder og medarbeidere vil forvente at selskapet tar et utvidet ansvar og ser virksomheten i et større perspektiv. Vi tror også at investorer, långivere, myndigheter, akademia og andre interessenter vil forvente mer, sier hun i en pressemelding.

Må prioritere innsats

Aker Biomarine, som ikke er med i studien, er blant de norske selskapene som går foran i å inkludere FNs bærekraftsmål i sin strategi.

– Kanskje viktigst er at FNs bærekraftsmål representerer store muligheter for å kanalisere strategi, innovasjon og andre satsinger i retning av de målene som er relevante for den enkelte bedriften. Aker Biomarine eksemplifiserer dette på en god måte, sier Rønnov.

KPMG anbefaler selskaper å starte arbeidet med bærekraftsmålene med å bygge en balansert forståelse for hvordan selskapet på positivt og negativt vis påvirker FNs bærekraftsmål.

– Når selskapet ser seg selv i et større perspektiv, kan de begynne arbeidet med å vurdere hva som er viktigst og hvordan de kan prioritere innsatsen. Dette inkluderer å komme fram til målbare kriterier for hvordan de bidrar til bærekraftsmålene, sier Rønnov.

I tillegg til rapporten, har KPMG laget en nyttig oppsummering av hvordan styrer kan diskutere FNs bærekraftsmål og hvilken betydning de har for selskapet.