Alternativ 1. Illustrasjon: Statens vegvesenAlternativ 2. Illustrasjon: Statens vegvesenAlternativ 3. Illustrasjon: Statens vegvesenAlternativ 4. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fire alternativer til ny Grenlandsbru

Arbeidet med ny Grenlandsbru har så vidt kommet i gang, og det står mellom fire forskjellige brualternativer.

I forbindelse med arbeidet med en ny E18 gjennom Telemark er det også behov for en ny bru mellom Porsgrunn og Bamble.

Multiconsult og NUNO arkitektur har laget er skisseprosjekt for Statens vegvesen som har kokt alternativene ned til skråstagbru, hengebru, bjelkebru eller buebru.

– Vi skal i gang med konsekvensutredning, og engasjerer trolig konsulter i april. De skal utrede en rekke tema. Så får vi en rapport med konsekvensutredning til høsten som kommer til å anbefale en trase, sier planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld i Statens vegvesen region sør til Byggeindustrien.

Han forteller at det skal utredes alternativ både øst og vest for den eksisterende brua. For nærmiljøet vil det få størst konsekvenser dersom utbyggingen kommer på østsiden av dagens bru. Da er det blant annet flere hus som må innløses. Samtidig har geologer påpekt at det fra deres faglige ståsted er gunstigere grunnforhold på denne siden.

I forbindelse med prosjektet er det allerede klart at den eksisterende Grenlandsbrua, Kjørholt tunnel og Bamble tunnel vil bli brukt til et av løpene. Spørsmålet nå bli hvilken type bru og på hvem av sidene den nye brua kommer.

Alternativ 1 er en tvillingbru med brutårn på samme side som i dag. Alternativ 2 er en speilvendt tvillingbru med brukaret i sjøen på Bamble-siden. Alternativ 3 er en speilvendt skråstagbru uten bergforankring, plassert 20 meter vest i Frierfjorden. Mens alternativ 4 er en hengebruvariant 100 meter vest for dagens Grenlandsbru.