E39 ved Vinjeøra i Trøndelag ble i januar stengt på grunn av skader som en følge av ekstremværet Gyda. De siste ti årene har slike hendelser forekommet hyppigere enn før, ifølge Finans Norge. Foto: Svein Stavås / NTB

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag ble i januar stengt på grunn av skader som en følge av ekstremværet Gyda. De siste ti årene har slike hendelser forekommet hyppigere enn før, ifølge Finans Norge. Foto: Svein Stavås / NTB

Finans Norge: Omfanget av klimarelaterte skader øker i Norge

De siste ti årene har natur- og værskader ført til erstatninger på over 28 milliarder kroner i Norge. Ekstremnedbør står for nær halvparten, sier Finans Norge.

Finans Norge, som organiserer flesteparten av landets forsikringsselskaper, legger tirsdag fram en klimarapport som viser omfanget av naturskader de siste ti årene.

Ifølge den øker omfanget av klimarelaterte skader i Norge. De trekker fram at det blant annet ofte blir skader etter ekstremnedbør, som det kommer stadig mer av i Norge.

Skader etter ekstremnedbør står for rundt halvparten av erstatningene etter alle vær- og naturskader de siste ti årene, ifølge rapporten.

På den annen side kommer 10 prosent av skadene fra frost, 8 prosent fra lyn, 15 prosent fra storm, 7 prosent fra skred og 19 prosent fra stopp i avløp og tilbakeslag. I tillegg kommer skader på vei og infrastruktur, som rapporten ikke tar for seg.

– Mange samtidig

Direktør Hege Hodnesdal for skadeforsikring i Finans Norge sier ekstremnedbør-hendelser ofte fører til mange skader på kort tid.

– Stadig oftere rammes tettbygde og sentrale strøk der mange bor, av plutselig styrtregn. Da kommer svært mange skader samtidig, sier hun.

Av de ti største naturskadehendelsene siden 1980 har sju av dem kommet etter 2010, viser Finans Norges tall. Også i tidligere perioder har det vært store hendelser, men da sjeldnere.

Kvikkleireskredet som rammet Gjerdrum 30. desember 2020 er den verste naturskaden i nyere tid. Kvikkleireskredet kostet ti mennesker og et ufødt barn livet.

Etterlyser klimatilpasning

I rapporten påpeker Finans Norge at det er billigere å forebygge enn å reparere i etterkant av naturskadehendelser. I tillegg kan det forhindre alvorlig skade.

Organisasjonen mener det er bra at flere kommuner tar klimahensyn og tilpasser aktuelle utbyggingsområder etter fremtidens klima, men etterlyser også oversikt over fare for naturskade der det allerede er bebyggelse.

– Vi mener myndighetene må ta enda større hensyn til hvor og hvordan det bygges i fremtidens Norge for å unngå store skader. Det gjelder å være føre var, og klare ansvarsforhold er avgjørende, sier Hodnesdal.

Også Gjerdrum-utvalget etterlyste bedre kartlegging av områder med eksisterende bebyggelse da de la fram sin rapport mandag. De anbefalte blant annet en ny naturskadesikringslov.

Ekstremværet Elsa førte til stormflo fra Agder til Trøndelag i 2020. Her i Mandal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ekstremværet Elsa førte til stormflo fra Agder til Trøndelag i 2020. Her i Mandal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB