Illustrasjonsfoto: Nordbohus

Finans Norge: Klimavennlige hus skal gi billigere lån

Finansnæringens nye veikart for bærekraft legges fram i dag. Finans Norge vil ha billigere lån til de som kjøper miljøvennlige og energieffektive hus.

– Når banken setter krav til materialvalg, livsløp på byggekomponenter og ikke minst energieffektivisering, vil dette trolig gi lavere boutgifter som strøm og vedlikehold etter at huset er oppført. En konsekvens kan være at det i fremtiden kan bli lavere rente om du skal låne til å bygge et miljøvennlig hus, sier daglig leder Idar Kreutzer i Finans Norge.

Kreutzer sier dette også gjelder eiendomsutviklere som har tatt konkrete miljøvalg. Han mener vi har dårlig tid om Norge skal nå sine klimamål.

Onsdag overleverer organisasjonen et klimaveikart til myndighetene. Sammen med blant annet Norsk Industri og miljøorganisasjonen Zero kommer de med anbefalinger og forslag til hvordan finansnæringen skal bidra til å gjøre Norge mer miljøvennlig og prise klima som risikofaktor på en riktigere måte. Det gjelder skadeforsikring, lån, investeringer og pensjon.

Kreutzer regner med implementeringen av veikartet starter neste år.