Konsernsjef Raymond Myrland i FH Gruppen (t.h.) og administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene er fornøyde med at hus- hyttekonsernet nå er blitt en del av foreningen.

FH Gruppen inn i Boligprodusentene

Den store hytte- og husprodusenten FH Gruppen har meldt seg inn i Boligprodusentenes Forening.

I starten av oktober ble Raymond Myrland presentert som ny leder av FH Gruppen, og nå tar han konsernet inn i Boligprodusentenes Forening.

Myrland har lang erfaring fra boligbransjen. Han har tidligere ledet Mesterhus, og kom nå sist fra stillingen som regiondirektør for Mestergruppen Byggvare. Han overtok stillingen etter Torbjørn Kaarud som takket av som konsernsjef i FH Gruppen etter 12 år med kraftig vekst. Tidligere i år solgte Kaarud livsverket til det svenske oppkjøpsfondet Altor.

1,2 milliarder
Konsernet omsetter nå for rundt 1,2 milliarder kroner og hvert år bygger de cirka 1.000 hytter og 400 boliger. Totalt er de 500 ansatte. I konsernet inngår selskapene Familiehytta, Telemarkhytter, Nordlyshytter, Leve Hytter og Familiehus.

- Vi går nå inn som medlem i foreningen med hele konsernet, sier Raymond Myrland til Byggeindustrien. De betyr at de blir en tung aktør i Boligprodusentenes hyttesatsing. FH Gruppen er også i ferd med å bygge seg opp som en betydelig boligleverandør, og vil dermed også nye godt av Boligprodusentens totale tilbud innen både hus og hytter.

- Vi har også en betydelig entreprenørbedrift, som er den største enkeltvirksomheten i konsernet. Vi har 370 egne bygningsarbeidere som er fast ansatte, noe vi er veldig stolte av, påpeker Myrland. Planen er at denne delen av konsernet også skal vokse betydelig i tiden fremover.

- Vi har vekstambisjoner innen både hus- og hyttesatsingen vår, sier konsernsjefen.

- Solid kompetanse
Satsingen de nå står foran er også en av årsaken til at de melder seg inn i foreningen.

- Boligprodusentene har solid kompetanse innen arbeid rundt kontraktsforhold, HMS-arbeid, avtaleverk – og har alle gode verktøyer på plass for at en virksomhet skal kunne utvikle en god og solid drift over tid. Samtidig gjør medlemskapet at vi kan være trygg at alle formelle forhold er på plass - og at man hele tiden kan holde seg oppdatert på endringene som skjer innen dette feltet, sier Myrland.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene er selvsagt glad for at en storaktør som FH Gruppen kommer inn som medlem.

- Vi er godt fornøyde med å få med FH Gruppen inn i Boligprodusentene, sier Jæger.

- Vi er opptatt av å legge til rette for systemer som gjør at våre medlemmer kontinuerlig skal holde seg oppdatert på hva som skjer innen lover og regler. Det er mye å sette seg inn i - og det skjer hele tiden endringer. Derfor legger vi også ned store ressurser i akkurat dette området. Det betyr at om man følger våre rutiner skal man kunne levere hva som kreves av regelverket, sier Jæger.

For Myrland har også den tekniske kompetansen som ligger i Boligprodusentene vært et viktig element.

- Det er viktig å holde seg oppdatert rundt den tekniske utviklingen som skjer innen området - og her vil Boligprodusentene og deres dyktige ansatte være et viktig bidrag. Vi kommer til å bruke foreningen som en sparringpartner, sier Myrland, som også trekker frem at det er viktig å ha en forening i ryggen som kan sitte tett på myndighetene og hvordan de jobber innen hus- og hyttemarkedet.