Den røde streken markerer overgangen til det som skal bli den nye inngående Østfoldbanen. Her begynner om kort tid sprengningsarbeidene i retning Oslo S. (Foto: JBV/Follobanen)

Ferdig med adkomsttunneler på Follobanen

Nå er adkomsttunnelene inn til den inngående Østfoldbanen ferdig på Follobaneprosjektet, og drivingen av ny jernbanetunnel kan begynne for fullt.

På Sydhavna har Follobaneprosjektet sprengt og splittet gjennom flere hundre meter hardt fjell de siste månedene.

De to adkomsttunnelene, som går fra den nedlagte Sjursøytunnelen inn til den inngående Østfoldbanen, ligger rundt 50 meter under terrenget og er til sammen 300 meter lange. Den søndre adkomsttunnelen er drevet utelukkende med drill & split, mens den 250 meter lange nordre adkomsttunnelen er drevet med både drill & split og ved konvensjonell sprengning.

- Condotte startet drivingen av tunnelene i september 2015. Kvaliteten på fjellet har vært god i begge løp og arbeidene er blitt utført litt fortere enn forventet, sier en fornøyd prosjektleder Adler Enoksen til Jernbaneverkets nettsider.

Tunnelene vil gi adkomst til en ny pumpestasjon som skal håndtere drensvann, i tillegg til å fungere som rømningsvei.