Fengselutbygging til 700 millioner

Det skal nå bygges et nytt stort fengsel på Torpum i Halden. Anstalten blir landets nest største, og skal stå ferdig i 2006.

Det ny stor-fengselet vil få 250 soningsplasser og de foreløpige beregnet til å koste 700 millioner kroner. Fengselet skal bli den mest moderne soningsanstalten her i landet. Dusj på alle celler vil trolig bli standard. Ifølge ekspedisjonssjefen regnes ikke fire år som lang byggetid for et fengsel. Ellers vil avansert elektronikk og andre elementer som skal øke sikkerheten. Dette skal blant annet bygges inn i veggene. Det skal heller ikke være mulig å åpne to dører samtidig.