Fem alvorlig skadd i ulykke på riksvei 7 i Ål i Hallingdal

Fem personer er alvorlig skadd etter at to biler frontkolliderte og ytterligere to biler var involvert i en kollisjon i Ål i Hallingdal mandag.

– Fem personer er fløyet fra stedet med luftambulanse og er betegnet som alvorlig skadd. To andre er betegnet som lettere skadd og to er formentlig uskadd, sier operasjonsleder Arild Alfheim til NTB klokken 18.

Personene som er lettere skadd eller fremstår som uskadd, er kjørt til Ringerike sykehus.

Totalt var det ni personer som var involvert i ulykken, som skjedde ved Torpomoen litt etter klokken 16. To biler frontkolliderte, hvorpå ytterligere to biler kolliderte. Ulykken førte til stillestående kø i begge retninger.

Politiet opplyser at omkjøring går via Kringlevegen. Samtidig ble bilister som sto fast i kø, anmodet om å sørge for at ambulanser slapp fram til skadestedet.

Riksvei 7 ble stengt ved Torpomoen som følge av ulykken.