Felleskjøpet Gardermoen

Anleggsleder Raymond Stulen Løberg (til venstre) og prosjektleder Martin Johan Schønning Sture i Veidekke Logistikkbygg, er tilfredse med prosjektgjennomføringen.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Straye

Straye

TillerVimek

TillerVimek

Certego

Certego

RSC

RSC

Bygginnredning

Bygginnredning

JahrTransport

JahrTransport

Veidekke Logistikkbygg har satt opp det nye gedigne bygget til Felleskjøpet på Gardermoen for byggherren Gardermoen Park, et selskap i Thon Eiendom.

Fakta

Sted: Gardermoen

Prosjekttype: Logistikkbygg

Byggherre: Gardermoen Park AS, et selskap i Thon Eiendom

Totalentreprise: Veidekke Logistikkbygg

Kontraktsum eks. mva.: 181 millioner kroner

BTA: 21.050 kvadratmeter (selve bygget), samt 2.600 kvadratmeter på overbygg utelager

Arkitekt: Veidekke Logistikkbygg

Rådgivere: RIG: Grunnteknikk l RIB, RIBr: Afry l RIBfy: Termoenergi Norge lITB koordinator: Protekno l Teknisk tegner: KB Arkitekter l RIV: WSP Norge l RIE: Xpert Installasjon

Underentreprenører og leverandører: Råbygg, fasader og tak: Straye l Betongarbeider: Tiller Vimek l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Vegger og himling: Bygginnredning l Trapper og rekkverk: Gustavsen & Slemdal l Taktekking: Byggpartner l Sprinkler: Rør & Sprinkler Companiet l Rør: NRA Øst l Porter og lastehus: BES l Maler: Edvardsson Entreprenør l Lås og beslag: Certego l Gulvbelegg: Intep l Grunn- og utomhusarbeid: Jahr Transport l Flislegging: Leon Bygg l Elektro: Xpert Installasjon l Brannisolering: Mentum Byggsikring l Solcellepanel: Energima Solel

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien.

Bygget er kvadratisk med en lengde og bredde på 144 meter. Bygget rommer hele 21.050 kvadratmeter, samt et overbygg på utelageret på 2.600 kvadratmeter.

Det var i september 2020 at Veidekke Logistikkbygg startet med de fysiske byggearbeidene.

– Det er veldig gode grunnforhold her, med sand og morenemasser. Bygget er direkte fundamentert på punktfundamenter og ringmur, sier prosjektleder Martin Johan Schønning Sture til Byggeindustrien.

– Smittefri byggeplass

Nylig overleverte Veidekke Logistikkbygg det nye bygget, der Felleskjøpet er eneste leietaker, til byggherren Thon Eiendom etter bare 13 måneders byggetid.

– Vi har hatt noen utfordringer på grunn av innreiseproblemer i forbindelse med koronarestriksjoner, og har måttet skyve litt på og omrokere fremdriften. Men vi har hatt en smittefri byggeplass i hele byggeperioden, og har hatt litt strenger krav til smittevern enn myndighetenes krav, sier anleggsleder Raymond Stulen Løberg.

– Vi har leid mange hjulbrakker, slik at det ble en stor oppdeling av arbeidsoppgaver. Dette bidro også sikkert til mindre smitte, sier Sture.

Bygget har stål- og sandwich-konstruksjon utvendig, og stålsandwich-elementene har et fargespill i fasaden. Innvendig er det bygget en mesanin på 1.100 kvadratmeter med kontorer over cirka 700 kvadratmeter.

– Resten av mesaninen har plass til fremtidig utvidelse, for eksempel flere kontorer. For øvrig er det 2.000 kvadratmeter med robotlagring, sier prosjektlederen.

Lagerbygget har fiberarmert, glattskuret betong som er toppet med støvbindemiddel. I kontordelen er det teppe og belegg.

– Ute har vi etablert permeabelt dekke som skal drenere overflatevann fra den flate tomta, sier Sture, og legger til at prosjektet har vært vellykket hele veien.

– Det har vært en god prosess både for oss, kunden, leietakeren og samarbeidspartnerne fra start til slutt, sier han.

– Veldig tilfreds

Utbyggingsdirektør i Gardermoen Park, Sjur M. Krog Martinsen, sier til Byggeindustrien at de er godt fornøyd med prosjektet.

– Vi er veldig tilfreds. Det har vært en god kundebehandling, og vi opplever at leietaker får det de ønsker, og at vi har fått et bygg med lang levetid. Vi er også fornøyd med samarbeidet med Veidekke Logistikkbygg helt fra tilbudsfasen til ferdigstillelse, sier Martinsen.

– Så funksjonelt som mulig

Arkitekt Rune Helland i Veidekke Logistikkbygg, sier at Felleskjøpet Gardermoen har en enkel design.

– Premissene for designen er blant annet føringer fra Oslo Lufthavn når det gjelder fargevalg på grunn av refleksjon under innflyging. Ellers er fargevalget tatt i samarbeid med leietakeren Felleskjøpet. Vi har forsøkt å bryte opp fasaden med et par ulike farger for å gjøre bygget litt spenstigere. Men dette er et logistikkbygg, der hovedsaken er å lage bygget så funksjonelt som mulig for leietakeren, sier Helland.


Flere prosjekter