Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet fortsetter sin positive økonomiske utvikling og har hatt reåpning av fem avdelinger i mars. Etter kort byggetid og med mange prosjektutvidelser, stiller avdelingen på Kløfta nå med rehabiliterte og utvidete arealer, der også et nytt konsept – et hagesenter - inngår.

Fakta

Sted: Kløfta
Prosjekttype: Maskinverksted, forretning, lager og hagesenter
Bruttoareal: 6.666 kvadratmeter
Byggherre: Felleskjøpet Agri Eiendom
Prosjekteringsledelse: B-Consult
Totalentreprenør: Entreprenørselskapet Johs. Granås
Kontraktssum eks. mva.: 56 millioner kroner
Arkitekt: MJ Arkitekt og Ingeniørkontor (forprosjekt), SBG Byggprosjekt (gjennomføring)
Rådgivere: RIB: SBG Byggprosjekt | RIBR: Sweco Norge | RIV VA/VVS og utførende: Rognstad VVS | RIE og utførende: Gardermoen Elektro | RIV Ventilasjon og utførende: Bryn Byggklima |
Leverandører: Grunnarbeider: Walan Maskin | Stålarbeider: Nortech | Stålmontasje: Toten Sveis | Porter: Port Innlandet | Gulvarbeider: Sletvold Håndverk | Blikkenslager: Follo Tak og Vedlikehold | Maler: Roås & Toftner | Plater: Mjøs Panel | Lås og beslag: Karl Jensen | Innerdører: Glassteam / Attre | Adgangskontroll: Infratek | Listverk: Hemnes Tre | Branntetting: Bygg- og Brannsikkerhet | Mur- og flisarbeider: Leif Runars | Himling, glassvegg inne og systemvegger: Modulvegger | Betongsaging og kjerneboring: Sanne Betongsaging | Stålarbeider takoverbygg, hovedinngang og hageavdeling: AK Mekaniske | Glassleverandør, yttervinduer og vinduer eksisterende bygg: Alupoint | Brannluker og -gardiner: Bramo | SW-elementer: Ventistål | Glassrekkverk og trapp eksisterende bygg: Gustavsen og Slemdal | Foldedør eksisterende bygg: SAXI Produkter | Fuging: Øyan og Schie Fuging | Rullegitter eksisterende bygg: Gittersystemer | Gitterdragere: Maku Norge | Taktekking: Tecta Tak Øst | Oppmåling: Geoplan 3D

Felleskjøpet på Kløfta har en grunnflate på 4.670 kvadratmeter med et totalareal på 6.666 kvadratmeter. Store deler av bygningsmassen er rehabilitert og bygget om. I tillegg kommer det nye tilbygget på 2.800 kvadratmeter, som ligger i forlengelsen av eksisterende bygningsmasse i nordøstlig retning. Den oppgraderte butikken er utvidet fra 400 til cirka 1.500 kvadratmeter.
Arkitektfunksjonen i gjennomføringsfasen, direkte engasjert av Entreprenørselskapet Johs. Granås AS, er ivaretatt av SBG Byggeprosjekt. MJ Arkitekt og Ingeniørkontor AS står bak forprosjektet, men har også hatt en aktiv rolle i prosjektledelsen sammen med byggherre Felleskjøpet Agri Eiendom AS.
Felleskjøpet har 3.100 ansatte og mer enn 220 butikker spredd over hele landet og i Sverige. – For å betjene områder og regioner har vi mellom 40 og 50 verksteder for reparasjoner av store og små landbruksmaskiner. Anlegget på Kløfta er nå Felleskjøpets største i Norge, forteller eiendomssjef i Felleskjøpet Agri, Stein Wennberg.

Knappe frister
Med en fysisk oppstart i midten av februar 2016, innebar kontrakten bygging av nytt maskinsenter, verksted og en utvidelse av butikkarealene. Alt skulle være ferdig innen 15. mars i år. Men så sent som 20. desember kom det en tilleggsbestilling; innen samme allerede knappe tidsfrist skulle det også etableres et hagesenter.
– En stor utfordring i kombinasjon med store rivearbeider og knapp byggetid, var å holde butikken i drift hele tiden. Som totalentreprenør har vi også HMS-ansvar, ikke minst når det gjelder å skille av og merke anleggsplassen. Vi har jo ikke bare ansvar for aktørenes ansatte, men også kunder og ansatte i Felleskjøpet. Dette er noe vi har manet om på alle fremdrifts- og prosjekteringsmøter, sier anleggs–leder hos Entreprenørselskapet Johs. Granås, Anders Iversen. – Resultatet er ingen registrerte skader, og butikken og verkstedet har vært stengt i kun tre dager.

Strøm og VA
Med til historien hører utfordringer med strøm- og VA-anleggene. Det kommende anlegget var ikke forberedt for 400 Volt, derfor ble både ny hovedtavle og å bygge om en fordelingstrafo en forutsetning i prosjektet. – Vi fant mye etter hvert som vi begynte grunnarbeidene, blant annet rester av et tidligere fjøs og et gammelt overvannsnett fra Vegvesenet. Vi var rett og slett ikke klar over at infrastrukturen på VA-anlegget var i den dårlige forfatningen det var, forteller Wennberg.
Bæresystemet i den nye bygningsmassen er stål, gitterdragere og sandwichelementer. – På så kort byggetid, og med tanke på de store spennviddene i verkstedet – det er akser på 24 meter og kranspenn på 22,5 meter for de to kryssende heldekkskranene – så var dette den eneste fornuftige løsningen, sier Dag Magnussen i MJ Arkitekt og Ingeniørkontor. Han har vært engasjert i mange av Felleskjøpets utbygninger de siste tiårene.
– Dette er det første verkstedet til Felleskjøpet som er fullutstyrt av totalentreprenøren med de tekniske montasjene, sier Magnussen om Johs. Granås sine leveranser vaskehallutstyr, spillvannstanker, oljeutskillere og utstyr for olje, gass og luft.

Innvendige rivearbeider
Først da det nye verkstedet var ferdig og tatt i bruk i slutten av september, kunne rivearbeidene i det gamle verkstedet begynne. Det skulle bli en maskinhall, som skulle fungere som visningssenter for kunder og interesserte. Men også inneholde kontorer, tekniske rom og møterom på en mesanin. En stor rivejobb med 550 tonn rivemasser tok til.
– Det måtte til en ny vurdering av statikken i den rivingen som foregikk. Det kunne være konstruksjoner som var bærende og stabiliserende, og ikke bare bikonstruksjoner, sier Magnussen.
– Den største enkeltutfordringen var en stor betongvegg på tvers av bygget i full høyde mellom butikken og den fremtidige maskinhallen. Den hadde en stabiliserende funksjon, men det var lite grunnlagsdokumentasjon å finne. I forhold til lastene måtte vi prøve å finne ut hva som var dimensjoneringskrav den gang den ble bygget, og bruke det som forutsetning, forklarer Steinar Sæteren i SBG Byggprosjekt, som også har hatt RIB-funksjonen i prosjektet.
Felleskjøpet Agri har valgt å tilleggsisolere vegger og retekke tak på eksisterende bygningsmasse, samt å kle bygget utvendig med skumplastelementer. For gammel og ny bygningsmasse er det nye oppvarmingssystemer som ivaretar de siste kravene.
I løpet av den 12 måneder lange byggeperioden har Entreprenørselskapet Johs. Granås i egen regi utført betongarbeider, en del av tømrerarbeidene, montasje av sandwichvegger, mur- og pussarbeider, samt lette riverarbeider.
– Grunnen til at vi har klart å levere innenfor kontraktfestet dato med alle tilleggene, er den profesjonelle dialogen mellom oss som entreprenør, Dag Magnussen og byggherre. Med kort byggetid var det naturlig for oss å ta med Stein Wennberg, som også fungerte som byggherrens prosjektleder, inn i prosjekteringsmøtene, med innsyn i alle dokumenter underveis. Det har vært et godt lagspill, understreker Iversen.
– På tross av flere større prosjektutvidelser ble prosjektet overlevert oss i god tid fra total­entreprenør 2. mars, før kontraktfestet dato. Entr. Johs. Granås har også utført flere ting som ikke spesifikt er nevnt i kontrakten, og har i tillegg gjennomført uten skader og innenfor budsjett. Det oppleves ikke ofte, avslutter Wennberg.