Fjøset til Kristin Øverland og Svein Rian i Meldal er et av prosjektene som Felleskjøpet Agri, Steinar Myhre og Midt-Norsk Bygg og Eiendom nylig har gjennomført sammen. Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri inngår samarbeidsavtaler med Steinar Myhre AS og Midt Norsk Bygg og Eiendom

Felleskjøpet Agri inngår samarbeidsavtaler med Steinar Myhre AS og Midt Norsk Bygg og Eiendom AS rundt en felles satsing på bygg til landbruket.

Sammen ønsker partene å kunne levere alle typer landbruksbygg med et felles kontaktpunkt for kunden.

- Avtalene styrker og formaliserer et allerede suksessfullt samarbeid mellom partene fra Sogn og Fjordane og nordover. Partene vil sammen satse spesielt på landbruksbygg til alle husdyr i Innlandet og på bygg til svin og fjørfe i hele området til Felleskjøpet Agri SA. For landbrukskundene vil samarbeidet bety et felles kontaktpunkt, kortere byggetid og mer effektiv bygging av alle typer landbruksbygg samt effektive og gode løsninger med gjødselkjellere, heter det i en pressemelding.

I meldingen pekes det på at man årlig setter opp cirka 700 landbruksbygg her i landet. Felleskjøpet

- Agri er leverandør av teknologi og utstyr til cirka 150 prosjekter årlig, og med det inngåtte samarbeidet ønsker partene sammen å ta posisjonen som den ledende entreprenøren av landbruksbygg i Norge.

- Felleskjøpet Agri har siste år løftet satsningen på husdyrbonden, innendørsmekanisering og landbruksbygg. Med dette samarbeidet samler vi kompetanse og gjennomføringsevne på stålbygg, trebygg, betong, innredning og tekniske løsninger, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg i Felleskjøpet Agri i meldingen.

- Steinar Myhre AS har gjennom over 20 år med bygging i landbruket etablert seg som en ledende leverandør av landbruksbygg i den midtre og nordre delen av Norge. Avtalen gir oss muligheter til å tilby moderne og solide driftsbygninger i flere deler av landet, sier Espen Myhre i Steinar Myhre AS.

- Vårt mannskap har montert mer enn 250 fjøs og landbruksbygg siden 2012. Vi ønsker å være en lønnsom partner for Felleskjøpet, øvrige leverandører og for bonden som byggherre, sier daglig leder Reidar Alsvik i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS.

Steinar Myhre AS kjøpte nylig 50 prosent av aksjene i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS og eier fra før også 50 prosent i Hårr Snåsa Betong AS.

Hans Petter Myhrås i Steinar Myhre AS, Grazvydas Ruseckas i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS, Steinar Norodd Myhre, Erik Bakk i Felleskjøpet Agri SA, Reidar Alsvik i Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS, og Espen Myhre i Steinar Myhre AS. Foto: Felleskjøpet Agri