Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad. Foto: Trond Joelson

Fellesforbundet om innleie-innlegg: - Byggmesterforbundet står i spagaten

– Byggmesterforbundet misforstår og står litt i spagaten. De er selv avhengige av en organisert byggenæring med tariffavtaler og regulerte forhold, men vil i for liten grad bidra til det selv.

Det sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet som et tilsvar til daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundets gjestekommentar på bygg.no «Lovforslag om innleie kan true bedrifter med ansatte».

I innlegget skriver Andersen:

«I lovforslaget foreslås det at kun bedrifter med tariffavtale gis anledning til å supplere med innleie. Dette er oppsiktsvekkende og særlig for håndverksbedriftene, som er den delen av næringen med lav andel tariffavtaler, men samtidig størst andel fast ansatte, vil det oppfattes å være en kraftig innskrenkning. Regjeringen vil altså med sitt lovforslag medvirke til at bedrifter med høyest andel fast ansatte i byggenæringen, er de som nå må "omstille" seg, mens bedrifter med tariffavtale kombinert med lav egenproduksjon, ikke virker å måtte endre sin praksis i særlig grad.»

- Det er et paradoks at dette kommer fra de som er minst interessert i å ha en tariffavtale, sier Krogstad. - De vil at den skal gjelde for byggenæringen, men ikke for dem selv. Min erfaring er at dette skyldes alt fra fordommer, blandet med manglende kunnskap, til ren og skjær trass, legger han til.

Fellesforbundet-nestlederen peker på at hans erfaring er at mange byggmestere i dag bruker innleie for å ta midlertidige topper. Dessverre erfarer vi også at byggmestere benytter innleie langt ut over toppene.

- Om disse er medlem i Byggmesterforbundet eller ikke, vet ikke jeg. Men det er et faktum at mange benytter innleie som en permanent del av driften. De har parallellselskap ved siden av den vanlige driften, hvor østeuropeerne er ansatt, sier han.

Fagforeningslederen er klar i at det er i den uorganiserte delen av næringen at useriøsiteten har best levekår.

- Det er dem vi ønsker å ramme. Vi mener tiltakene fra Regjeringen i sum vil styrke seriøse bedrifter, det organiserte arbeidslivet og øke andelen fast ansatte. Ikke som Frank Ivar sier, at det vil redusere det, poengterer Krogstad.

Han peker også på det han mener er misforståelser fra Byggmesterforbundet om det nye lovforslaget. Blant annet at de som har tariffavtale kan fortsette med samme bruk av innleie som tidligere. Fellesforbundet på sin side vil arbeide for at de tillitsvalgte benytter det kommende regelverket til å øke andelen fast ansatte ot redusere innleie . Vi mener at dette vil styrke tillitsvalgte rett til å påvirke bedriftene til en mer restriktiv bruk av innleie, og således vil fungere som et godt tilleggsregelverk til kravet fra offentlige byggherrer om fagarbeidere og lærlinger.

Samtidig roser han Byggmesterforbundet for å være en god alliert i arbeidet mot sosial dumping og arbeidskriminalitet, økt andel fast ansatte i bedriftene og kompetanseheving.

En allianse som vil bli sterkere hvis Byggmesterforbundet blir en aktiv medspiller for å styrke det organiserte arbeidslivet ved å jobbe for å øke andelen tariffavtaler i sine medlemsbedrifter.