Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad. Foto: Trond Joelson

Fellesforbundet og LO vil ha avklaring om frivillige pendlere

Fellesforbundet og LO har bedt Arbeidstilsynet om et snarlig møte for å gjennomgå hvordan allmenngjøringsforskriften håndheves på norske byggeplasser.

Det skriver Fellesforbundet i en pressemelding på sine nettsider.

Tidligere i år uttrykte både Fellesforbundet og Skanska bekymring for ordningen med frivillig pendling. Det vil si at man ved å melde flytting og ansette «frivillige pendlere» kan utenlandske entreprenører slippe å betale kost, losji og hjemreiser. Dette er en del av brevet Fellesforbundet og LO nå har sendt Arbeidstilsynet.

– I et brev til tilsynet peker vi på at tariffavtalens bestemmelser gir Arbeidstilsynet grunnlag for å håndheve allmenngjøringsforskriften effektivt og ivareta lovens formål, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

I brevet skriver Fellesforbundet og LO at de ser at allmenngjøringsloven nå i større grad undergraves på punktet om «å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdig med de vilkår de norske arbeidstakere har, og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet».

Dette er noen av hovedpunktene i brevet:

  • Virksomhet må forstås som en selvstendig og geografisk adskilt avdeling
  • Arbeidstakerens skal som hovedregel ansettes i virksomheten
  • Når arbeidstakeren sendes på oppdrag som krever nattopphold kan ikke arbeidsgiveren tilby arbeid – arbeidstakeren er da å anse som utsendt.

Les brevet i sin helhet her.