Fellesforbundet klager på politiet etter utkastelse

Fellesforbundet leverer inn en klage på politiet fordi de hjalp til med å fjerne baltiske håndverkere fra en byggeplass i Uvdal i Buskerud.

Rundt 40 byggearbeidere ble sendt ut av landet fordi Uvdal Alpinsenter mente at fremdriften i arbeidet var for dårlig, melder NRK. Femten politibetjenter ble kalt inn fra Hallingdal og Kongsberg for å bistå lensmannen i Nore og Uvdal med aksjonen. Det var frykt for at håndverkerne skulle okkupere bygget, og arbeiderne ble fjernet etter en kjennelse i Kongsberg tingrett. Fellesforbundet vil bistå arbeiderne med erstatningskravet som de har reist overfor norsk politi. De krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og utstyr som ligger igjen på arbeidsplassen. De femten arbeiderne var ansatt i et estisk firma som også varsler at de vil ha erstatning fra politiet.