FELLESFERIEN 2002

Av Ole Lykke Kjernlie Ved ferieåret 2002 iverksettes de 2 siste av 4 feriedager som ble innført ved tariffrevisjonen 2000. Når man da inkluderer ferielovens 21 virkedager ferie er det innført 5 ukers ferie i bedrifter som har avtalefestet ordningen. Dette åpner for å avvikle 4 ukers sammenhengende sommerferie. Fellesforbundet og BNL har hvert år kommet med anbefaling til medlemsbedrifter og ansatte om tidspunkt for bygningsferien det enkelte år. Hittil har anbefalingen vært 3 ukers sammenhengende ferie om sommeren. Partene har i møte drøftet muligheten av å anbefale 4 ukers sommerferie for byggfagene, men er enige om at bransjen er tjent med å opprettholde praksisen med 3 ukers ferie om sommeren. Anbefalingen for ferieåret 2002 er følgelig at ferien legges til uke 28, 29 og 30, dvs fra mandag 8. juli til lørdag 27. juli. Øvrige feriedager er anbefalt lagt til høytider og inneklemte dager. Også etter denne fordeling vil de 4 avtale dager gjenstå til ferie øvrige dager i året.