Slik er det nye anlegget. Foto: Trigger
Slik er det nye anlegget. Foto: Trigger

Feiring åpnet anlegg for grønn massetransport

Med egen fyllestasjon for biogass og hurtigladestasjon for el-lastebiler skal
Feiring redusere klimagassutslippene i anlegg- og transportbransjen, og onsdag åpnet det nye anlegget.

Anlegget i Lørenskog er det første av sitt slag i tilknytning til en industribedrift, og gir
kundene muligheten til å fylle grønt drivstoff når de besøker Feiring, skriver de i en pressemelding.

– Transport av masser utgjør rundt halvparten av all tungtransport i landet og medfører en
betraktelig miljøbelastning. Med biogass og el kan dette reduseres med opptil 90 prosent,
sier fungerende konsernsjef i Feiring, Knut Ollendorff.

– Industrien spiller en avgjørende rolle for å nå mål om reduserte klimagassutslipp og lokal
forurensing. For Feiring er det viktig å være fremtidsrettede, være med på det grønne skiftet
og til nytte for miljøet og kundene, legger han til.

Anlegget som har fått navnet «grønn massetransport» består av en fyllestasjon for
komprimert biogass og to hurtigladestasjoner for el-lastebiler. Til sammen kan 6 lastebiler
fylle med grønt drivstoff samtidig.