Illustrasjonsfoto: Statnett

Feda-Tonstad-utbygging bekreftet

Vassdrags- og energidirektoratets konsesjon til utbygging av sentralnettet mellom Feda i Kvinesdal og Tonstad i Sirdal har blitt bekreftet av Olje- og energidepartementet.

Det skriver Statnett i en pressemelding på sine nettsider.

Olje- og energidepartementet (OED) har bekreftet Norges vassdrag- og energidirektorats (NVEs) konsesjon til oppgradering av sentralnettet mellom Feda i Kvinesdal kommune og Tonstad i Sirdal kommune og nye transformatorstasjoner i begge ender, skriver Statnett.

Strekningen er, ifølge pressemeldingen, en viktig del av prosjektet Vestre korridor, som skal oppgradere sentralnettet fra

Kristiansand til Sauda.

– Dette er gledelig og et viktig skritt mot å realisere prosjektet, uttaler prosjektleder Nils Sirnes i Statnett.

–Vestre korridor er et omfattende og viktig prosjekt, og dette er en svært sentral del av det, fortsetter han.

NVE innvilget i desember 2013 konsesjon til strekningen og transformatorstasjonene, og Olje- og energidepartementet har opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til anleggene, skriver Statnett.

Konsesjonen gir Statnett mulighet til å oppgradere dagens sentralnettsledninger mellom Feda og Tonstad fra dagens 300kV spenningsnivå til 420 kV.

Konsesjonen gir også Statnett tillatelse til å bygge to nye transformatorstasjoner, en på Ertsmyra i Sirdal, og en ved Hestesprangvannet ved Feda, samt to nye ledninger mellom Tonstad og Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune, heter det i meldingen.