Favn Klyngetun

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAProsjektleder Steffen Bjugstad i Evensen & Evensen er fornøyd med at entreprenøren har fått mulighet til å bygge mer på Hafjell.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
EvensenEvensen

EvensenEvensen

Con-Formlogo

Con-Formlogo

RVT

RVT

RagnvaldMoe

RagnvaldMoe

HaugogRuud

HaugogRuud

Ramsøy

Ramsøy

Hafjellmaskin

Hafjellmaskin

GKlogo

GKlogo

HTHlogo

HTHlogo

Ø.M. Fjeld-selskapet Evensen & Evensen har ferdigstilt det første byggetrinnet i leilighetsprosjektet Favn Klyngetun på Mosetertoppen i Hafjell. – At utbygger har tatt oss med også på neste trinn forteller at de er fornøyde med den jobben vi gjør, fastslår prosjektleder Steffen Bjugstad.

Fakta

Sted: Hafjell i Øyer kommune

Prosjekttype: 27 utleieleiligheter, cafe, restaurant og skiutleie

Bruttoareal: 3.870 kvadratmeter

Byggherre: AB Invest og Alpinco

Totalentreprenør: Evensen & Evensen

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter

Rådgivere: RIB: Cowi l RI energi: Erichsen & Horgen
(nå Multiconsult)

Underentreprenører og leverandører: Grunn og utomhusarbeider: Hafjell Maskin l Råbygg: Con-Form l Elektro: GK Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Rørlegger: Ramsøy l Oppmåling: Bangs Oppmåling l Sedumtak: Blomstertak l Lås og beslag: Certego l Brannisolering: Firesafe l Blikkenslager: Haug & Ruud l Kjøkken i leiligheter: HTH Kjøkkenforum l Trapp og rekkverk av stål: Ivar Bråthen Mekaniske l Heis: Kone l Kjøkken i næringsdel: Metos l Trinnlyd og avretting: Mjøs-Produkter l Flislegging: Murmestre Delphin & Klashaugen l Maler og teppearbeider: Ragnvald Moe l Vegg- og takelementer: RVT l Taktekking: Tomtum Tak l Glassfasader: Østlandske Fasadeteknikk l Løfteplattform: Cibes Lift l Parkett og listverk: Parkettpartner l Innvendige trapper i tre: Trapperingen l Systemhimling: Tøftum Innredning

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien.

Favn Klyngetun ligger ved Hafjell-gondolens toppstasjon på Mosetertoppen i Øyer kommune. Leilighetsprosjektet er en del av en større utbygging som også inkluderer prosjektet Favn Hafjell.

Det er eiendomsselskapet AB Invest som står bak utbyggingen i samarbeid med Alpinco, som eier Hafjell Alpinsenter. Arkitekt Reiulf Ramstad (RRA) har tegnet det utbygger ønsker skal bli en bærekraftig og urban landsby av fritidsboliger og sosiale arenaer.

I fjerde kvartal i fjor kunne totalentreprenøren Evensen & Evensen overlevere det første byggetrinnet med 27 utleieleiligheter.

– Favn Klyngetun trinn én består av seks leilighetsbygg med kjeller under deler av bebyggelsen. I prosjektet er det også bygget en cafe, og egne bygg som huser restaurant og skiutleie, forteller prosjektleder Steffen Bjugstad i Evensen & Evensen AS.

Flere trinn

Totalentreprenøren er også godt i gang med trinn to av Favn Klyngetun. Den pågående utbyggingen består av 31 utleieleiligheter fordelt på seks bygg og utvendig parkeringsareal. Dette trinnet skal overleveres i fjerde kvartal. Evensen & Evensen bygger i tillegg 24 leiligheter i det som er første trinn av Favn Hafjell, for samme byggherre.

Bjugstad er fornøyd med at de fikk muligheten til å videreføre det gode samarbeidet med byggherre fra trinn én.

– Det ligger enda flere trinn i planene, så hvis vi fortsetter å være konkurransedyktige og levere kvaliteten utbygger ønsker, så har vi et godt håp om at vi får bygge videre. Det å ha prosjekter som dette gående over flere år betyr mye for tryggheten i selskapet, ikke minst med tanke på grunnstammen vi har av faglærte tømrere og betongarbeidere, sier Bjugstad.

Ros

Da meldingen om at Evensen & Evensen skal bygge to nye Favn-trinn kom i fjor sommer, fikk entreprenøren ros av utbygger.

– Vi er avhengige av entreprenører som setter seg inn i våre mål, viser engasjement, samarbeider om å finne gode løsninger og leverer avtalt kvalitet. Dette har Evensen & Evensen bevist på første trinn i FAVN Klyngetun, og det er derfor naturlig å videreføre samarbeidet med entreprenøren på to nye prosjekter, uttalte Gunnar Oveland i AB Invest.

Fornøyd med underentreprenørene

Steffen Bjugstad er også veldig godt fornøyd med samarbeidet og kvaliteten underentreprenørene leverer. Evensen & Evensen trekker frem at de blant annet har med seg Hafjell Maskin på grunnarbeider, Con-Form har leverer råbygget, Ragnvald Moe er maler og RVT leverer tak- og ytterveggselementer. GK Elektro, GK Inneklima og Ramsøy står for de tekniske fagene, mens Maxbo har levert byggevarer og logistikktjenester.

– Vi har tatt med oss alle underentreprenørene inn i byggetrinn to, kommenterer Bjugstad.

Fikk merke prisstigning

Bjugstad kommer også inn på noen uforutsette utfordringer i prosjektet, ikke minst knyttet til den enorme økningen i trevarepriser.

– Det er selvsagt uheldig for oss som totalentreprenør at trevareprisene stiger med 100 prosent etter at vi ga tilbud. Prosjektet har en utstrakt bruk av tre både inn- og utvendig, så prisgaloppen på tre har sørget for en stor ekstrakostnad, opplyser Bjugstad.

Han fremhever samtidig at den gjennomførte bruken av tre også har vært positiv med tanke på at egne tømrere får mulighet til å levere det han beskriver som godt håndverk.

– Det er ofte mye gips og standardløsninger når man bygger leiligheter. Her har utbygger valgt å skape noe man ikke finner overalt, og dermed har vi fått mulighet til å bruke tid og ressurser på fine løsninger og godt håndverk. I tillegg sitter vi igjen med en fornøyd byggherre som har fått det de ønsker, sier Bjugstad.

Forsinkede leveranser

Han forteller at byggeplassen i stor grad har vært skånet for korona-
smitte, men prosjektet har opplevd leveranseforsinkelser på opptil to måneder, som en direkte følge av pandemien.

– Leveranseutfordringer har skapt noen fremdriftsmessige utfordringer. I stedet for å varsle om fristforlengelse, valgte vi å leie inn og øke bemanningen i noen perioder. Vårt hovedfokus har hele veien vært å bidra så langt det er mulig til at kunden fikk overlevert prosjektet som planlagt og dermed utnyttet juleferien og sesongen for øvrig, noe vi klarte, sier Bjugstad.

Bedre flyt

Prosjektlederen føler de fleste involverte aktørene har fått bedre flyt i trinn to. Bjugstad mener dette både handler om at løsningene er kjente og at de fikk bedre tid til planlegging.

– På trinn én var det veldig kort tid fra vi fikk bestillingen til vi måtte komme i gang med byggingen. Det innbar at prosjekteringen ikke var helt i mål ved byggestart. Ved trinn to fikk vi bedre tid til å gå gjennom og justere prosjektet og gå skikkelig gjennom fremdriftsplanen fra a til å. Vi ser det under byggetrinn to at vi henter mye på mer rasjonell planlegging. Man skal heller ikke undervurdere gevinsten av at vi ved byggetrinn to fikk oppstart av betongarbeidene i sommerhalvåret og ikke på vinteren, slik vi hadde ved trinn én, sier Bjugstad.


Flere prosjekter